Sökning: "Anton Pettersson"

Visar resultat 1 - 5 av 18 uppsatser innehållade orden Anton Pettersson.

 1. 1. Does an amortization requirement affect household indebtedness? : A study of Sweden and Finland

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/Internationella Handelshögskolan; Högskolan i Jönköping/IHH, Nationalekonomi

  Författare :Anton Pettersson; Erika Pagacz; [2019]
  Nyckelord :Housing; Amortization; Indebtedness; Sweden; Finland;

  Sammanfattning : The level of indebtedness in Sweden has been rising substantially and is well above thelevels prevalent in other countries. Consequently, the government introduced anamortization requirement in 2016, which was further strengthened in 2018, in order tolower the risk that a high level of debt might constitute for both households as well asfor the economy. LÄS MER

 2. 2. Svenska dåd – eviga historier : En kritisk diskursanalys av hur mytologiska föreställningar används för att representera Rakhmat Akilov och Anton Lundin Pettersson i Aftonbladet

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för geografi, medier och kommunikation (from 2013); Karlstads universitet/Institutionen för geografi, medier och kommunikation (from 2013)

  Författare :Viktor Sunnemark; Isak Elingbo; [2019]
  Nyckelord :Media; representation; myths; Aftonbladet; journalism; Media; representation; myt; Aftonbladet; journalistik;

  Sammanfattning : Journalistikforskning visar att traditionella myter och arketyper återfinns i alltifrån sportreferat till rapportering av brott. Denna forskning är i huvudsak baserad på engelskspråkig journalistik, vilket gör det lämpligt att bedriva motsvarande studier i en svensk kontext. LÄS MER

 3. 3. Kartläggning av problem vid projektering, installation och drift av värmepumpar

  M1-uppsats, KTH/Byggteknik och design; KTH/Byggteknik och design

  Författare :Victoria Åhlander Pettersson; Anton Mattsson; [2018]
  Nyckelord :Management; Downtime; Energy efficiency; Sustainable building; Heating pump; Installation; Problem; Planning; Drift; Driftstörningar; Energieffektivisering; Hållbart byggande; Värmepump; Installation; Problem; Projektering;

  Sammanfattning : För att kunna utföra energieffektiviserande åtgärder i en befintlig byggnad, och generera ett bra utfall, krävs goda kunskaper om projektet. Detta betyder att alla discipliner måste ha ett gott samarbete och att varje disciplin måste ta sitt ansvar för uppgiften. Det är inte alltid som utfallet blir det optimala. LÄS MER

 4. 4. Hur gestaltar man ondska? : En multimodal analys om gestaltning och representation inom journalistiken, med fokus på Aftonbladets och Dagens Nyheters rapportering kring händelserna i Trollhättan och på Drottninggatan

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Media- och kommunikationsvetenskap; Högskolan i Gävle/Media- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Josefin Larsson Swärd; Veronika Persson; [2018]
  Nyckelord :Journalism; Terrorism; Representation; Attribute framing theory; Multimodal analysis; Journalistik; Multimodal analys; Terrorism; Porträttering; Mörk Magi; Gestaltningsteorin; Attributdagordningen; Aftonbladet; Dagens Nyheter; Anton Lundin Pettersson; Rakhmat Akilov;

  Sammanfattning : Nyhetsmedia har en stor påverkan på samhället, det är till dem vi med största sannolikhet vänder oss till när en stor händelse drabbar oss. Under de senaste åren har nyhetsmedia fått motstå kritik för hur de särbehandlar olika fall och händelser beroende på vem gärningsmannen är. LÄS MER

 5. 5. Ideology or psychology? : A comparison of the news media framing of the crimes of Anton Lundin Pettersson and Rakhmat Akilov

  Master-uppsats, Stockholms universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Matilda Svensson Glaser; [2018]
  Nyckelord :Frame analysis; media discourse; terrorism; Rakhmat Akilov; Anton Lundin Pettersson;

  Sammanfattning : In October 2015 and April 2017, Sweden was hit by two of the most notorious deadly attacks in modern history. The first was directed towards people of immigrant backgrounds at a school in Trollhättan, the second took place in Stockholm, where a truck drove straight through the crowded pedestrian street of Drottninggatan. LÄS MER