Sökning: "Anton Ramstedt"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Anton Ramstedt.

 1. 1. Utebliven omvårdnad vid vård av kritiskt sjuka patienter prehospitalt

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Sjuksköterskeutbildningar; Uppsala universitet/Sjuksköterskeutbildningar

  Författare :Victor Hedlund; Anton Ramstedt; [2020]
  Nyckelord :Missed Nursing Care. Critical illness. Prehospital care. Ambulance nurse; Utebliven omvårdnad. Kritisk patient. Prehospitalvård. Ambulanssjuksköterska;

  Sammanfattning : Bakgrund: Inom sjukvården förekommer ”utebliven omvårdnad”, vilket inkluderar all omvårdnad som uteblir. Detta påverkar patientens vårdupplevelse negativt och leder till ett vårdlidande för patienten. LÄS MER

 2. 2. Modell för analys och effektivisering av monteringslina : En fallstudie hos Eco Log AB

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Industriell ekonomi; Högskolan i Gävle/Industriell ekonomi

  Författare :Anton Ramstedt; Calle Alm Johansson; [2019]
  Nyckelord :Modell; effektivisering; monteringslina; produktionsledtid;

  Sammanfattning : Globalization, shorter product life cycles and larger product variation has increased the competition for industrial companies in today's business environment. This creates a higher need for an efficient production where reduction of throughput time has proved to be a crucial efficiency factor. LÄS MER

 3. 3. Konsekvenser av fysiskt och verbalt arbetsrelaterat våld mot sjuksköterskor

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Anton Ramstedt; Zeudi Altamirano; [2015]
  Nyckelord :Violence; health; health care; nurse; Våld; Hälsa; Sjukvård; Sjuksköterska;

  Sammanfattning : Bakgrund: Våld på arbetsplatsen har blivit alltmer vanligt inom vården och det är ett problem många sjuksköterskor någon gång kommer utsättas för. Våld kan både vara fysiskt och verbalt och kan orsaka konsekvenser i form av försämrad  mental hälsa, samt känslor som rädsla eller otrygghet på arbetsplatsen. LÄS MER