Sökning: "Anton Rundqvist"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Anton Rundqvist.

 1. 1. Effekten av reglerad hållbarhetsrapportering

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Henrik Rosendal; Anton Rundqvist; [2019-07-29]
  Nyckelord :EU-direktivet 2014 95 EU; Hållbarhetsrapport; Organizational Impression Management;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Hur organisationer använder sociala medier för intern kommunikation

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande; Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande

  Författare :Maida Hidic; Anton Rundqvist; [2017]
  Nyckelord :intern kommunikation; kommunikationskanaler; Facebook; Workplace by Facebook;

  Sammanfattning : I en allt mer konkurrerande marknad är kommunikationen av stor betydelse för organisationers överlevnad. I och med nya innovativa tekniker utvecklas kommunikationslösningar som kan effektivisera verksamhetens kommunikation. En ny sådan teknik är sociala medier som växer och blir ett vardagligt sätt att kommunicera på. LÄS MER