Sökning: "Anton Samuelsson"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden Anton Samuelsson.

 1. 1. Destination: Kodare - en kvalitativ analys av utbildningsvägar till yrket som programmerare

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för informatik

  Författare :Anton Heiman; Erika Hultman; Emma Samuelsson; [2020]
  Nyckelord :teknisk kompetens; kompetensförsörjning; programmering; självlärdhet; intensivkurs; arbetsliv; Science General;

  Sammanfattning : Idag råder enligt Arbetsförmedlingen en brist på kompetent arbetskraft inom IT-sektorn, och efterfrågan på arbetskraft är större än tillgången. I framtiden kan detta leda till att allt fler söker sig till att arbeta som programmerare. LÄS MER

 2. 2. Bioelectromagnetics for improved crop productivity : an introductory review with pilot study of pre-sowing treatment of tomato

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Författare :Anton Samuelsson; [2015]
  Nyckelord :horticulture; electromagnetic treatments; electromagnetic fields; electric fields; magnetic fields; effects; plants; magnetoreception; ion cyclotron resonance; solanum lycopersicum;

  Sammanfattning : Various electromagnetic (EM) treatments has been investigated for their potential in improving crop productivity over the past century. There is today an increasing amount of scientists advocating EM treatments as an organically compatible method for improving plant growth and yield. LÄS MER

 3. 3. Att köpa grisen i säcken

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Förvaltningshögskolan

  Författare :Anton Samuelsson; David Åkesson; [2013-06-28]
  Nyckelord :Offentlig upphandling; Uppföljning; Implementering; Vilja; Kunna; Förstå;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Vad är skillnaden? En tidsgeografisk fallstudie av studenters och förvärvsarbetares aktivitets- och rörelsemönster under fritiden

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / Institutionen för ekonomi och samhälle

  Författare :Anton Samuelsson; [2013-03-27]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Det finns anledning att studera och jämföra unga studenters och förvärvsarbetares vardagsliv,med särskild betoning på deras aktivitets- och rörelsemönster under den fria tiden. Tidigaretidsgeografiska studier behandlar sällan studenter och förvärvsarbetare. LÄS MER

 5. 5. Etik i Stadsplanering : "Gotlandsfallet": ett etiskt perspektiv på händelsen

  Kandidat-uppsats, KTH/Urbana och regionala studier

  Författare :Anton Lindholm; [2011]
  Nyckelord :etik; gotland; landshövding;

  Sammanfattning : Detta arbete tar upp begreppen etik och moral samt hur etiska teorier kan användas för att analysera ett visst handlande. Både generella etiska teorier samt en etisk modell/teori, kopplade till arbetet som offentlig tjänsteman, tas upp för att se på fallstudien ur ett etiskt perspektiv. LÄS MER