Sökning: "Anton Samuelsson"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden Anton Samuelsson.

 1. 1. Företagsstorlek och ESG-betyg : En kvantitativ studie om företagsstorlekens påverkan på ESG-betyget

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Företagsekonomi; Högskolan i Gävle/Företagsekonomi

  Författare :Inga Kemi; Anton Samuelsson; [2021]
  Nyckelord :ESG-rating; company size; sustainability reporting; sustainability disclosure; SRI; ESG-betyg; företagsstorlek; hållbarhetsrapportering; hållbarhetsredovisning; SRI;

  Sammanfattning : Sammanfattning Titel: Företagsstorlek och ESG-betyg Nivå: Examensarbete på Grundnivå (kandidatexamen) i ämnet företagsekonomi  Författare: Anton Samuelsson och Inga Kemi Handledare: Jan Svanberg Datum: 2021 – Januari Syfte: ESG-betygen spelar en nyckelroll som den vanligaste proxyn för hållbarhetsprestation inom hållbar finansiering. Tidigare studier visar dock att företag har incitament att vara kreativa med hållbarhetsupplysningar, som ligger till grund för ESG-betygen. LÄS MER

 2. 2. Hur kan en e-handel för basplagg utformas för att förbättra användarupplevelsen genom ökad effektivitet?

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap

  Författare :Axel Telenius; Anton Zackrisson; Alice Atle; Magdalena Bohlin; Daniel Ma; Axel Nilsson; Jakob Salemyr; Victor Samuelsson; [2021]
  Nyckelord :användarupplevelse; effektivitet; basplagg; design; e-handel;

  Sammanfattning : I princip alla är i behov av baskläder. På grund av detta gjordes denna rapport för att utforska hur en e-handel för basplagg borde utformas för att förbättra användarupplevelsen genom ökad effektivitet. I samband med detta utvecklades en webbapplikation fram med hjälp av ett flertal testpersoner. LÄS MER

 3. 3. Destination: Kodare - en kvalitativ analys av utbildningsvägar till yrket som programmerare

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för informatik

  Författare :Anton Heiman; Erika Hultman; Emma Samuelsson; [2020]
  Nyckelord :teknisk kompetens; kompetensförsörjning; programmering; självlärdhet; intensivkurs; arbetsliv; Science General;

  Sammanfattning : Idag råder enligt Arbetsförmedlingen en brist på kompetent arbetskraft inom IT-sektorn, och efterfrågan på arbetskraft är större än tillgången. I framtiden kan detta leda till att allt fler söker sig till att arbeta som programmerare. LÄS MER

 4. 4. Bioelectromagnetics for improved crop productivity : an introductory review with pilot study of pre-sowing treatment of tomato

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Författare :Anton Samuelsson; [2015]
  Nyckelord :horticulture; electromagnetic treatments; electromagnetic fields; electric fields; magnetic fields; effects; plants; magnetoreception; ion cyclotron resonance; solanum lycopersicum;

  Sammanfattning : Various electromagnetic (EM) treatments has been investigated for their potential in improving crop productivity over the past century. There is today an increasing amount of scientists advocating EM treatments as an organically compatible method for improving plant growth and yield. LÄS MER

 5. 5. Att köpa grisen i säcken

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Förvaltningshögskolan

  Författare :Anton Samuelsson; David Åkesson; [2013-06-28]
  Nyckelord :Offentlig upphandling; Uppföljning; Implementering; Vilja; Kunna; Förstå;

  Sammanfattning : .... LÄS MER