Sökning: "Anton Sannestam"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden Anton Sannestam.

 1. 1. Skilda världar : En jämförelse mellan domar från öländska häradsting år 1635-49, hur dessa behandlats i Göta hovrätt och den svenska civiliseringsprocessen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

  Författare :Anton Sannestam; [2019]
  Nyckelord :Häradsrätt; Göta hovrätt; Öland; civiliseringsprocess; rättshistoria; historiedidaktik;

  Sammanfattning : In this essay court cases from Öland in the period of 1635-1649 which were later subjected to the scrutiny of Göta hovrätt are examined. The point being to investigate differences in how crimes and criminals were treated in the local häradsrätt versus the regional hovrätt. LÄS MER

 2. 2. Död som skådespel : En mentalitetshistorisk analys av skenavrättningar som utdömts av Göta hovrätt mellan 1648 och 1653, samt jämförelse med förhållanden i England och Tyskland 

  Master-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

  Författare :Anton Sannestam; [2019]
  Nyckelord :Skenavrättningar; tortyrmetoder; Sverige; Tyskland; England; tidigmodern tid; rättsystem; mentalitetshistoria; mikrohistoria; barnamord.;

  Sammanfattning : This essay examines cases of faux executions administered by the high court of Göta hovrätt in Sweden during the years of 1648-1653. The faux executions are examined as a form of mental torture, utilized to extract confessions from suspected criminals. LÄS MER

 3. 3. Horror, History and You : A Reader-Response Analysis of the Function of History in Two Works of H.P. Lovecraft and Its Relevance for an EFL Classroom

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för språk (SPR)

  Författare :Anton Sannestam; [2018]
  Nyckelord :Lovecraft; Reader-response theory; Cultural History; Didactics; The Rats in the Walls; At the Mountains of Madness;

  Sammanfattning : In this essay, reader-response theory is used to explore the application of history in "The Rats in the Walls" and "At the Mountains of Madness" by H.P. Lovecraft.Utilizing the concepts of the informed reader and temporal reading, this essay concludes that Lovecraft used history in two distinct ways. LÄS MER

 4. 4. Kronans unga gossar : Minderåriga befäl i Sveriges armé och flotta 1755

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

  Författare :Anton Sannestam; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The objective of this essay is to investigate the underage officers in the Swedish army and navy in the year 1755. Their distribution across different regiments, individual parts of the army and across different geographical parts of Sweden will thusly be examined. LÄS MER