Sökning: "Anton Sjödin Wågberg"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Anton Sjödin Wågberg.

 1. 1. Prices on electricity and the prices on stocks : -A Vector autoregressive approach

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Nationalekonomi

  Författare :Anton Sjödin Wågberg; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This study will investigate if a relationship exists between the price of electricity and the Swedish stock market. This study will also try to investigate what consequences an increase in the price of electricity will have on the return of the Swedish stock market. LÄS MER

 2. 2. Bidrar antalet köpta ROT- och RUT-arbeten till ojämlikheter i inkomst?

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Nationalekonomi

  Författare :Anton Sjödin Wågberg; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Sverige är ett land som strävar efter trygghet; vi har gratis skola, kraftigt subventionerad sjukvård och man får arbetslöshetsersättning vid arbetslöshet. Trots detta har en mindre del av befolkningen fått en allt större del av inkomsterna, ojämlikheterna i inkomst har ökat. LÄS MER