Sökning: "Anton Skäppegård"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Anton Skäppegård.

 1. 1. Får de verkligen LOV?

  L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Anton Skäppegård; Isak Visti; [2023]
  Nyckelord :återkommunalisering; moderaterna; Lomma; Hjo; Tjörn; LOV; valfrihetssystem; äldrevård; äldreomsorg; offentlig sektor; privatisering; hemtjänst.; Law and Political Science;

  Sammanfattning : This paper examines three cases of backsourcing of elderly-care in Swedish municipalities In all of which the right-wing party Moderaterna has taken the decision to remove the ability for private actors in local elderly-care. Since the moderate party’s ideology in general is in favor of the allowance of private actors in the public sector, the decision to not allow private actors could be described as going against their fundamental ideology. LÄS MER

 2. 2. Gods i förändring : en studie över fyra skånska gods domänstrukturer och arbetsorganisation kring åren 1878-1924

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Historia

  Författare :Anton Skäppegård; [2022]
  Nyckelord :Statare; Plattgård; Säteri; Gods; Frälsebönder; Agrara revolutionen; Agrarhistoria; History and Archaeology;

  Sammanfattning : Den agrara revolutionen innebar flera stora förändringar, både inom jordbruket men även för samhället i sin helhet. Genom nya odlingstekniker, grödor och redskap kom jordbruks-strukturerna att förändras. Storgodsen gick från feodala jordbrukssystem till kapitalistiska med betald arbetskraft. LÄS MER