Sökning: "Anton Skoglund"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden Anton Skoglund.

 1. 1. Migration och gränsöverskridande brottslighet vid Frontex : En kvalitativ diskursanalys om mjuk och hård makt

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för statsvetenskap (ST)

  Författare :Anton Skoglund; [2021]
  Nyckelord :Frontex; Mjuk makt; Hård makt; Migration; Gränsöverskridande brottslighet; Maktmedel;

  Sammanfattning : The European Border and Coast Guard Agency, also known as Frontex, works with issues related to migration and transnational crime via various practical approaches such as: Multilateral cooperation, border surveillance, and information sharing. By viewing these practical approaches as means of power resources, Frontex's ways in dealing with migration and crime becomes interesting to study. LÄS MER

 2. 2. A Study of Stibor - Sweden’s Most Important Number and the Rates That Could Come to Replace It

  Master-uppsats, Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionen

  Författare :Anton Nystedt; Cecilia Skoglund; [2019]
  Nyckelord :Stibor; Libor; ibor rate; reference rate; alternative reference rate; overnight rate; Business and Economics;

  Sammanfattning : As a working group named AGAR is currently looking into replacements and complements to Stibor, the subject of reference rates will become increasingly relevant in the coming years. This paper therefore investigates Stibor as well as future options for a Swedish reference rate, consolidating information of and opinions on reference rates in Sweden, primarily through the review of previous literature in the field and expert interviews with representatives of organisations in AGAR. LÄS MER

 3. 3. Att vara är att synas – en kvalitativ innehållsstudie om produkt- och varumärkesexponering i Skavlan

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Louise Bennshagen; Olivia Lindh; Anton Skoglund; [2015-02-10]
  Nyckelord :den frihetliga massmedieideologin; Pierre Bourdieu; television; den sociala ansvarsideologin; ethnographic content analysis; framing; stealth marketing; storytelling; commercial speech; Skavlan; produktexponering; varumärkesexponering;

  Sammanfattning : Titel: Att vara är att synas – en kvalitativ innehållsstudie om produkt- och varumärkesexponering i SkavlanFörfattare: Louise Bennshagen, Olivia Lindh och Anton SkoglundUppdragsgivare: Institutionen för journalistik, medier och kommunikation, Göteborgs universitetKurs: Examensarbete i medie- och kommunikationsvetenskap vid Institutionen för journalistik, medier och kommunikation, Göteborgs universitetTermin: Höstterminen 2014Handledare: Britt BörjessonSidantal: 65 sidor inklusive bilagorAntal ord: 18539Syfte: Att undersöka om det förekommer produkt- och/eller varumärkesexponering i Skavlan avsnitt 1-9 säsong 12, och i så fall på vilket/vilka sätt.Metod: Kvalitativ innehållsanalys – Ethnographic Content AnalysisMaterial: AvsSVT, commercial speech,storytellingnitt 1-9 av Skavlan säsong 12Huvudresultat: Resultatet visar att det förekommer produkt- och varumärkesexponering i Skavlan avsnitt 1-9 säsong 12. LÄS MER

 4. 4. Uppsägning och avsked : En studie om skiljelinjen mellan åtgärderna vid stöld i arbetet

  L3-uppsats,

  Författare :Victor Skoglund; Johan Isaksson; Anton Helgman; [2015]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Rullarmering : Att adoptera en armeringsmetod

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap; Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :Anton Albertsson; Lukas Skoglund; [2015]
  Nyckelord :Key words: rebar carpet; roll out reinforcement; innovation adoption; innovation process;

  Sammanfattning : Rebar carpet is an innovation that favors the working environment of the rebar workers and saves time. Reinforcement workers today are a vulnerable group. Heavy lifts and backbreaking postures are a part of their everyday work. LÄS MER