Sökning: "Anton Stenqvist"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Anton Stenqvist.

  1. 1. Energikartläggning av en äldre industrifastighet

    Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Kultur och samhälle

    Författare :Anton Svan; [2009]
    Nyckelord :Energi; Energymapping;

    Sammanfattning : Samhället idag riktar sig mer och mer mot en av de stora miljöfrågorna - vad ska världen göra för att minska koldioxidutsläppen? En början är att minska ner på energikonsumtionen i hemmen men även industrier borde undersöka vad de kan förbättra. Våra boenden och lokaler står för en ganska stor del av det totala energianvändandet i Sverige. LÄS MER