Sökning: "Anton Svensson"

Visar resultat 1 - 5 av 44 uppsatser innehållade orden Anton Svensson.

 1. 1. Reducering av slöserier och problem i Scanias boxförrådsprocess : En fallstudie av ett förråd på Scania

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Anton Svensson; Oscar Karlsson; Oskar Hjalmarsson; [2020]
  Nyckelord :Lean; effektivisering; materialhantering; lageroptimering; muda; förråd; processkartläggning; lager;

  Sammanfattning : Bakgrund och problem: Denna studie handlar om ett boxförråd på Scanias hyttfabrik i Oskarshamn. Studien grundades sig i ett uppdrag från en logistikutvecklare på Scania. LÄS MER

 2. 2. Problemlösning i läromedel : En läromedelsgranskning av kritiska aspekter och variationsmönster i matematik för årskurs 5.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA)

  Författare :Anton Svensson; [2020]
  Nyckelord :Problemlösning; problemlösningsuppgift; kritiska aspekter; kritiska drag; variationsmönster; lärandeobjekt; läromedel; öppna problem; slutna problem; rika problem.;

  Sammanfattning : Denna studie är en läromedelsanalys som inriktar sig på två läromedel anpassade för årskurs fem och dess problemlösningsuppgifter. Läromedlen som undersöks i studien är Prima Formula matematik 5 och Mera Favorit matematik 5B. LÄS MER

 3. 3. Jämförelse av smörjmedel från olika tillverkare genom undersökning av kritiska parametrar

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för maskinteknik (MT); Linnéuniversitetet/Institutionen för maskinteknik (MT)

  Författare :Anton Nyberg; Dennis Svensson; [2020]
  Nyckelord :Smörjmedel; initial fettfyllning; eftersmörjningsmängd; lagerlivslängd; jämförelse smörjmedel.;

  Sammanfattning : Nästan alla maskiner och fordon behöver smörjning i någon form. Cellulosatorkar tillverkade av Andritz AB är inte något undantag. Dessa maskiner innehåller en mängd olika komponenter som är i behov av smörjning. LÄS MER

 4. 4. Improving Project Resource Management in Project-Based Organisations : Improving project resource management in project-based organisations through a case study. A case study of a project-based organisation.

  Master-uppsats, Jönköping University/JTH, Produktionsutveckling; Jönköping University/JTH, Produktionsutveckling

  Författare :Anton Svensson; Erik Dollerup; [2020]
  Nyckelord :Project Resource Management; Human Resource Management; Multi-Project Management; Project-Based Organisation;

  Sammanfattning : In the current market situation today which is changing rapidly, many companies have decided to adopt the project-based organisational structure. However, the literature on this area has been lacking, particularly in the multi-project environment. LÄS MER

 5. 5. Sjuksköterskan och smärtskattningsskalor : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Röda Korsets Högskola; Röda Korsets Högskola

  Författare :Johan Eklund Brattefjäll; Anton Svensson; [2020]
  Nyckelord :Acute pain; nurses experience; nursing care and pain assessment scales; Akut smärta; sjuksköterskors upplevelser; smärtskattningsskalor och omvårdnad;

  Sammanfattning : Bakgrund: Smärta är en personligt upplevd förnimmelse som finns för att signalera att något i kroppen är fel. I de fall då smärtan inte pågått i mer än 3–6 månader klassas den som akut. Sjuksköterskor har till uppgift att identifiera smärta hos patienten och för att underlätta detta har det utvecklats smärtskattningsskalor. LÄS MER