Sökning: "Anton Vikström"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade orden Anton Vikström.

 1. 1. The Opportunistic Investor

  Master-uppsats, Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Anton Leth; Jakob Vikström; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. INVESTMENT ADVICE FROM INSIDERS : The impact of Insider Trading on Long-Term IPO Stock Performance in Sweden

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Anton Leth; Jakob Vikström; [2020]
  Nyckelord :Initial Public Offering; Insider Trading; Stock performance; Sweden; Efficient Market Hypothesis; Agency Theory; Signaling Theory; Stakeholder Theory; Prospect Theory.;

  Sammanfattning : This thesis analyzes and evaluates the relationship between insider trading and the long-term stock performance of Initial Public Offerings (IPO) in Sweden. The study looks at firms that recently conducted an IPO and how the stock performance of the firm is impacted by insiders making transactions in their own stock. LÄS MER

 3. 3. Autonomistödjande musikundervisning? : Grundskoleelevers körundervisning utifrån self-determination theory

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för musik, pedagogik och samhälle

  Författare :Anton Vikström; [2019]
  Nyckelord :autonomi; motivation; kör; kompetens; samhörighet; musikundervisning; fördjupning;

  Sammanfattning : Motivation och hur den förhåller sig till autonomi är ett relativt utforskat område. Däremot finns det få kvalitativa undersökningar som utforskar frågan från ett musikaliskt perspektiv. LÄS MER

 4. 4. “Fuck it, sorry boys, jag mår skit” : En intervjustudie av unga killars vänskapsrelationer och samtal om känslor

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Sociologiska institutionen; Uppsala universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Annika Kronberg; Anton Vikström; [2019]
  Nyckelord :maskulinitet; vänskapsrelationer; känslohantering;

  Sammanfattning : Denna studie riktar ljuset mot unga killars känsloliv och behov av emotionella samtal, samt hur detta präglas av manlighetsnormer. Tidigare forskning har visat att unga killars vänskapsrelationer påverkas av maskulinitetsnormer vilket begränsar killars känslouttryck och förmåga att prata om känslor. LÄS MER

 5. 5. Kompassen till kompgitarr : Verktyg för rytmspel på akustisk gitarr

  M1-uppsats, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för musik, pedagogik och samhälle

  Författare :Anton Vikström; [2017]
  Nyckelord :gitarr; verktyg; komp; ackompanjemang; arrangera; instuderingsmetoder; övningsmetoder;

  Sammanfattning : Detta arbete handlar om att använda olika musikaliska verktyg för ackompanjera bättre på akustisk gitarr. Under arbetets gång har jag tagit del av olika kompverktyg och arrangerat ett medley för gitarr och sång där jag använder mig av dessa olika verktyg. LÄS MER