Sökning: "Anton Wirén"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden Anton Wirén.

 1. 1. Dolda Markovmodeller

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för naturvetenskap och teknik

  Författare :Anton Wirén; [2018]
  Nyckelord :Markovkedja; Viterbialgoritmen; Lagrangemultiplikator; Expectation-Maximization;

  Sammanfattning : Denna uppsats bygger på de tre klassiska problemen för en dold Markovmodell. Alla tre problemen kommer att matematiskt beskrivas på ett fullständigt sätt. Bland annat kommer problemet med hur man tränar en modell alltså lösas analytiskt med Lagrange multiplikator samt motivera varför Expectation-Maximization fungerar. LÄS MER

 2. 2. Gult, rött eller grönt kort?

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Anton Wirén; [2018]
  Nyckelord :Fair play; Fotboll; Rugby; Strukturfunktionalism;

  Sammanfattning : Fair play är något som ligger i idrottens natur. Så hävdar i alla fall idrottsetablissemanget. Idrottsutövarna tycks däremot inte vara av samma åsikt vilket leder till upprepade brott mot fair play-idealet. LÄS MER

 3. 3. Incentives for user-generated content in intelligent transportation systems : Which incentives are useful for increasing quality content in the field of intelligent transportation system traffic applications?

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Anton Kemppainen; Arvid Wikström Wirén; [2018]
  Nyckelord :User-generated content; intelligent transportation system; ITS; incentives; UGC; application; traffic;

  Sammanfattning : For applications that rely on User-Generated Content (UGC), there is a need to find what may motivate the applications user base to consistently contribute with quality content. One category of such applications is Intelligent Transportation Systems (ITS) traffic applications, which serve a specific goal; providing useful traffic-oriented content. LÄS MER

 4. 4. Revisionsutskott och koncentrerat ägande : En studie om sambandet mellan earnings management och corporate governance i svenska företag

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Elin Segerlund; Anton Wirén Brandt; [2016]
  Nyckelord :earnings quality; earnings management; corporate governance; revisionsutskott; koncentrerat ägande;

  Sammanfattning : Med earnings management kan bolagsledningen dölja bolagets verkliga prestation från dess intressenter. Revisionsutskott och stora ägare är två corporate governance mekanismer som genom att granska bolagets ekonomiska rapportering leder till minskad earnings management. LÄS MER