Sökning: "Antonella Shahin"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Antonella Shahin.

 1. 1. CSR is more than PR - Consumer perception of digital sustainability communication from fast fashion brands

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Julia Hafström; Antonella Shahin; [2020-06-23]
  Nyckelord :Corporate social responsibility; brand credibility; digital communication; sustainability; fast fashion brands;

  Sammanfattning : MSc in Marketing and Consumption.... LÄS MER

 2. 2. Anställningsbarhet : hur har nyexaminerade studenter formats inför framtida arbetsliv

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Wefae Abdusemed; Antonella Shahin; Maria Gustafsson; [2018]
  Nyckelord :Anställningsbarhet; arbetsgivare; kortare praktiskt projekt inom ramen för utbildning; nyexaminerade studenter; studierelaterat fritidsengagemang;

  Sammanfattning : Employability among newly graduated students, a concept that is being discussed more as of late, as well as it is growing. The interesting aspect of the concept is how you, as an individual, can contribute in order to better your employability skill or competence. LÄS MER