Sökning: "Antonia Botonjic"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Antonia Botonjic.

 1. 1. Nej, jag är inte en superhjälte – Jag är lärare! : Ett arbete om lärares krav, oskrivna krav & upplevelser utifrån läroplanerna 1962 och 2011

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik, psykologi och idrottsvetenskap, PPI; Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik, psykologi och idrottsvetenskap, PPI

  Författare :Dino Bahtanovic; Antonia Botonjic; [2013]
  Nyckelord :Lärare; krav; 1960-talet; Lgr 62 11; förändring; upplevelser; dolda krav;

  Sammanfattning : Föreliggande arbete ämnar undersöka vilka krav på lärare som har förändrats och inte förändrats utifrån läroplanerna 1962 och 2011. 1962 kom den första grundskoleläroplanen i och med att införandet av den obligatoriska nioåriga grundskolan krävde en sådan. LÄS MER

 2. 2. Den västerländska muslimen : Hur islam framställs i västerländska läroböcker

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik, psykologi och idrottsvetenskap, PPI; Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik, psykologi och idrottsvetenskap, PPI

  Författare :Jonathan Carlemar; Antonia Botonjic; [2011]
  Nyckelord :Islam Västerländska Läroböcker;

  Sammanfattning : .... LÄS MER