Sökning: "Antonia Corin"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Antonia Corin.

 1. 1. Intraartikulär mineralisering i knäleden hos katt : en undersökning av potentiellt predisponerande faktorer, bilddiagnostisk detektion och association med morfologiska osteoartritlesioner i ledbrosket

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Antonia Corin; [2016]
  Nyckelord :meniskmineralisering; intraartikulär mineralisering; knäleder; katter; felin osteoartrit; datortomografi; radiologi; röntgen;

  Sammanfattning : Intraartikulär mineralisering är ett vanligt fynd vid röntgendiagnostik av knäleder hos katter. Etiologin till mineraliseringen är fortfarande okänd, men ett flertal studier har påvisat ett samband med osteoartrit. LÄS MER

 2. 2. Metoder för påvisande av MRSA hos häst

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Författare :Antonia Corin; [2013]
  Nyckelord :MRSA; häst; påvisande; testmetoder; typningsmetoder; provtagning; förekomst;

  Sammanfattning : Meticillinresistenta Staphylococcus aureus är ett växande problem inom hästmedicinen och orsakar svårbehandlade infektioner världen över. Resistensen utvecklas genom att stafylokocker erhåller en gen, mecA, som ändrar β-laktamantibiotikas målstruktur. LÄS MER