Sökning: "Antonia Hammarström"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Antonia Hammarström.

 1. 1. Rörlighet och trygghet på bostadsmarknaden! : En kvalitativ studie om studenters och pensionärers uppfattning om trygghet och rörlighet på dagens bostadsmarknad

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för samhällsvetenskap; Mittuniversitetet/Avdelningen för samhällsvetenskap

  Författare :Antonia Hammarström; Angelica Persson; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Jämförelse av hopp- respektive dressyrhästars kondition

  M1-uppsats, SLU/Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry

  Författare :Antonia Hammarström Wrede; Erica Lundqvist; [2011]
  Nyckelord :pulsmätning; träning; arbetsprov;

  Sammanfattning : Denna studie är en jämförelse av hopphästars respektive dressyrhästars grundkondition.Det finns idag bristfällig fakta och vetenskapliga studier kring detta ämne. Syftet med studien är att undersöka om det är någon skillnad på hopphästar respektive dressyrhästars kondition. LÄS MER