Sökning: "Antonia Nilsson"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden Antonia Nilsson.

 1. 1. Utmaningar som den nyutexaminerade sjuksköterskan upplever under övergången från student till kliniskt yrkesverksam : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Antonia Nilsson; Louise Sjögren; [2019]
  Nyckelord :nyutexaminerad sjuksköterska; transition; arbetsrelaterad stress; upplevelser; övergång; moralisk stress; social acceptans;

  Sammanfattning : Övergången från sjuksköterskestudent till yrkesverksam sjuksköterska har rapporterats som svår och risken för att bli sjukskriven till följd av utmattning är stor. Var tredje nyutexaminerad sjuksköterska känner sig inte förberedd för arbetslivet efter avklarad utbildning och flera sjuksköterskor väljer att lämna yrket. LÄS MER

 2. 2. Digitala enheter - på gott och ont : Mellanstadieeleveers uppfattningar om digitala enheters påverkan på hälsan

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för biologi och miljö (BOM)

  Författare :Antonia Rundberg Nilsson; [2019]
  Nyckelord :Beroende; Digitala enheter; Hälsa; Koncentration; Kost; Mellanstadieelever; Motion; Sociala relationer; Stress; Sömn;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att beskriva elevers uppfattningar om digitala enheter kopplat till olika hälsoaspekter. För att undersöka detta samlades data in med hjälp av semistrukturerade, kvalitativa intervjuer av 15 stycken elever i årskurs 6. Eleverna var indelade i par samt en grupp bestående av 3 elever. LÄS MER

 3. 3. Matematikundervisning för alla elever : En studie om lärares anpassning i årskurs 6

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA); Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA)

  Författare :Antonia Rundberg Nilsson; Lina Kinch; [2019]
  Nyckelord :Anpassning; de fem undervisningspraktikerna; elever; lärare; undervisning; grundskolan.;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att beskriva hur lärare i årskurs 6 anpassar sin matematikundervisning till olika elever samt vilket inflytande eleverna har över dessa anpassningar. För att undersöka detta samlades data in med hjälp av observationer av matematiklektioner och intervjuer med vederbörande lärare. LÄS MER

 4. 4. Illvilliga djävlar och infernaliska straff - sagoanalyser av fyra berättelser ur ​Järteckensboken

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Litteraturvetenskap

  Författare :Alice Nilsson; Antonia Orwar Olofson; [2018]
  Nyckelord :Languages and Literatures;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Agile Management Outside of Software Development

  M1-uppsats, Lunds universitet/Produktionsekonomi

  Författare :Kajsa Alenmyr; Antonia Nilsson; [2016]
  Nyckelord :Agile; Agile Management; Enabler; Kanban; Scrum; Sprint; Suc-­‐ cess Factor; Traditional Management; Financial Institute; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Agile Management is a management method based on the principles behind Agile Software Development. Compared to Traditional Management, Agile Management is more iterative and is therefore suited for fast paced and unsecure environ-­‐ ments. Even though agile is a fairly old methodology; there are few case studies outside the software industry. LÄS MER