Sökning: "Antonia Trollmåne"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Antonia Trollmåne.

  1. 1. "Sverige behöver inte oroa sig - än." : En studie om hur Ryssland gestaltas i svenska medier.

    Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för medier och journalistik (MJ)

    Författare :Antonia Trollmåne; Charlotta Bosson; [2014]
    Nyckelord :swedish media; media and foreign reporting; Russia; news management; agenda-setting; country image; svenska medier; medier och utlandsrapportering; Ryssland; news management; agenda-setting; gestaltning av länder;

    Sammanfattning : Kandidatuppsatsen ”Sverige behöver inte oroa sig – än.” syftar till att skapa en överblick av hur svenska medier gestaltar andra länder, och vad denna gestaltning beror på. Rapporteringen kring Ryssland i svenska medier har under början av året varit omfattande. LÄS MER