Sökning: "Antonio Kasljevic"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Antonio Kasljevic.

  1. 1. Sex Sigma för kvalitetssäkring av cirkulära processer : En fallstudie vid Carlsbergs hanterings- och tappningsprocess av ölfat

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle; Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

    Författare :Antonio Kasljevic; Jakob Johansson; [2018]
    Nyckelord :DMAIC; Sex Sigma; Fallstudie; Carlsberg; Kvalitet; Examensarbete; Lean; Ölfat; Hantering och tappning;

    Sammanfattning : Industriellt tillverkande företag har traditionellt använt sig av linjära affärsmodeller där verksamhetens ägandeskap avslutats efter försäljning av produkter. En ökad medvetenhet om jordens begränsade resurser hos konsumenter, organisationer och samhällen har drivit EU att under 2018 introducera en hållbarhetsstrategi som syftar till att främja en övergång mot cirkulära ekonomier. LÄS MER