Sökning: "Antonio Prgomet"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Antonio Prgomet.

  1. 1. Trängselprissättning inom flygindustrin

    Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionen

    Författare :Jacob Karlsson; Antonio Prgomet; [2018]
    Nyckelord :Intäktsoptimering; Trängselprissättning; Prisdiskriminering; Rusningstider; Business and Economics;

    Sammanfattning : Många flygbolag använder idag komplexa intäktsoptimeringsstrategier i sin vinstmaximering. En av dessa är trängselprissättning, på engelska kallad peak-load pricing. I denna uppsats undersöks om flygbolag använder trängselprissättning av biljetter under en dags rusningstider. LÄS MER