Avancerad sökning

Hittade 1 uppsats som matchar ovanstående sökkriterier.

  1. 1. 3D finite difference time domain simulations and analysis of thrombolytic treatment for microwave measurements of stroke patients

    H-uppsats, Chalmers tekniska högskola/Institutionen för signaler och system

    Författare :Antti Stålnacke; [2014]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : .... LÄS MER