Sökning: "Användaracceptans"

Visar resultat 1 - 5 av 61 uppsatser innehållade ordet Användaracceptans.

 1. 1. Gymnasielärares upplevelser av digitaliserad distansundervisning : En kvalitativ intervjustudie

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Data- och systemvetenskap; Uppsala universitet/Data- och systemvetenskap

  Författare :David Ahlström; Denise Peterson; [2021]
  Nyckelord :digitalisering; distansundervisning; användaracceptans;

  Sammanfattning : Som följd av pandemin covid-19 och rekommendationer från Folkhälsomyndigheten tvingadesgymnasieskolor i Sverige att anpassa sin undervisning till distansundervisning. Digitalaverktyg blev därför en viktig del för gymnasielärare för att kunna fortsätta undervisningen. LÄS MER

 2. 2. Yrken i förändring

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för informatik

  Författare :Carl Sandelius; William Anckers; [2021]
  Nyckelord :Acceptans; Automation; AAM; Yrken; Förändring; Technology and Engineering; Social Sciences;

  Sammanfattning : Automation och ny teknik är aspekter som i allt högre grad genomsyrar organisationers arbetssätt. De berör såväl användandet av informationssystem som förändringar av olika processer. Nyttjandet av dessa bedöms medföra en större interaktion mellan människa och maskin inom framtidens smarta arbetsplatser. LÄS MER

 3. 3. Digital Acceptans : En undersökning av attityd till digitala verktyg

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Gustav Levin; Johan Elvemo; [2021]
  Nyckelord :Digital acceptance; technology acceptance model; information system success model; unified theory of acceptance and use of technology; attitude; user behavior; Digital acceptans; technology acceptance model; information system success model; unified theory of acceptance and use of technology; attityd; användarbeteende;

  Sammanfattning : Idag kommer fler och fler i kontakt med nya digitala tekniker både inom yrket men även privat. Det är därför viktigare än någonsin att de digitala verktygen når upp till slutanvändares förväntningar såväl som krav. Syftet med denna studien var att undersöka fenomenet digital acceptans. LÄS MER

 4. 4. Användaracceptans för ökat samarbete vid distansarbete: Vad kan organisationer göra för att främja samarbete?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för informatik

  Författare :Viktor Moberg; Alexander Lindbäck; [2021]
  Nyckelord :Distansarbete; Covid-19; kollaboration; användaracceptans; e-kollaboration; UTAUT; samarbete; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Covid-19-pandemin innebar att många organisationer skickade hem sina medarbetare för att arbeta på distans i syfte att minska smittspridningen. För att kunna sköta verksamheten blev det viktigt att medarbetarna kunde fortsätta arbeta och samarbeta på distans. LÄS MER

 5. 5. Klippt och skuret för ett digitalt samhälle : Användaracceptans av en digital servicetjänst under covid-19 med utgångspunkt i UTAUT

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media; Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media

  Författare :Mattias Tengstrand; Erik Kruse; [2021]
  Nyckelord :Användaracceptans; digitala servicetjänster; covid-19;

  Sammanfattning : User acceptance measures the willingness to use an information system. The user acceptance has been challenged by covid-19 as customers demand more from companies. Cutters is a new type of digital service and is a hair salon that offers drop in via bookings through its app. LÄS MER