Sökning: "Användargränssnitt"

Visar resultat 1 - 5 av 600 uppsatser innehållade ordet Användargränssnitt.

 1. 1. Designing and Prototyping a Mobile Application for Flatbed Applicators

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för matematik och datavetenskap (from 2013); Karlstads universitet/Avdelningen för datavetenskap

  Författare :Johan Fredriksson; Mattias Kirkerud; [2022]
  Nyckelord :React Native; user interface; UI; user experience; UX; data communication; MQTT; TwinCAT; React Native; datakommunikation; användargränssnitt; MQTT; TwinCAT;

  Sammanfattning : Context: Flatbed applicators are machines made for laminating, primarily signs on an industrial level. These applicators are controlled manually, which exhibits potential for digitalization in order to enhance the user experience. LÄS MER

 2. 2. Automatiserat mätsystem för läckstrålning från röntgenapparat

  M1-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för fysik och elektroteknik (IFE)

  Författare :Ammar Shihabi; Sebastian Hjortmarker; [2022]
  Nyckelord :Azimut och polära koordinatsystemen; automatisering; läckstrålning; exponering; CAN; I2C; PCB; motorstyrsystem; användargränssnitt;

  Sammanfattning : Arbetet har fokuserat på att minimera arbetsbelastningen för personalen hos företaget Arcoma. Detta har uppnåtts genom att bygga ett automatiserat mätsystem för läckstrålning med material som fanns hos Arcoma. LÄS MER

 3. 3. Adaption of User Interfaces for the Elderly on Mobile Touch Screen Devices

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Amanda Baza; [2022]
  Nyckelord :User interface; User experience; Mobile application; Touch screen devices; Elderly; Användargränssnitt; Användarupplevelse; Mobilapplikation; Pekskärmsenheter; Äldre;

  Sammanfattning : The purpose of this work was to find what User Interface adjustments are most suitable for elderly users from the age of 60. The adjustments looked upon in this research were regarding three areas: navigation, progress bar and element design. Each area consisted of two characteristics that were compared against each other. LÄS MER

 4. 4. Designing Local Navigation for Chinese Populations : A qualitative study about how Chinese users’ local navigation preferences differ from the preferences of European users

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för informatik (IK)

  Författare :Julia Anna Chen; Yousef Modar Oudeh; [2022]
  Nyckelord :User experience; Interaction design; User interface; Local Navigation; User-centered design;

  Sammanfattning : The international communities of user interface, user experience and interaction designers are in an increasing need of considering Chinese users’ experiences when designing websites. China, along with other mandarin speaking populations, consists of a huge market. LÄS MER

 5. 5. Användares upplevelser av TikToks användargränssnitt och funktioner : en kvalitativ intervjustudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Emma Engelind; Hanna Rattur; [2022]
  Nyckelord :Informationsarkitektur; användargränssnitt; användare; interaktion; användbarhet; TikTok.;

  Sammanfattning : Tiktok was the world’s most visited website in the year 2021 and is one of the fastest growing applications with a large quantity of users in several countries. Every month, more than 1 billion people around the world use TikTok. LÄS MER