Sökning: "Användarskapat innehåll"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade orden Användarskapat innehåll.

 1. 1. Hur upplever användare algoritmisk kuratering?

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS); KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Valdemar Gezelius; Patric Hjorth; [2018]
  Nyckelord :Facebook News Feed; algorithmic curation; seamless design; seamful design;

  Sammanfattning : Facebook kan ses som ett exempel på den nya webb som följt de riktlinjer som sammanställdes i Web 2.0. I riktlinjerna lades tonvikt på sociala medier och en interaktiv webb, centrerad kring användaren och användarskapat innehåll. Sedan starten har Facebook News Feed implementerat en algoritmisk kuratering (eng. LÄS MER

 2. 2. A web portal with usersubmitted content : Creating a web portal and minimizing its need for administrative work

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för informations- och kommunikationsteknik (ICT); KTH/Skolan för informations- och kommunikationsteknik (ICT)

  Författare :Daniel Winge; Christer Winge; [2017]
  Nyckelord :Web portal; Software; Administration; Minimal; Minimize; Degree project; Webbportal; Mjukvara; Administration; Minimera; Minimal; Examensarbete;

  Sammanfattning : A web portal that publicly displays user-submitted content requires administration in order to ensure undesired content, that is potentially malicious, is excluded. Other administrative aspects that come with a web portal with user-submitted content include user-support and service maintenance. LÄS MER

 3. 3. Smart Clustering System for Filtering and Cleaning User Generated Content : Creating a profanity filter for Truecaller

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för informations- och kommunikationsteknik (ICT)

  Författare :Arvin Moradi; [2013]
  Nyckelord :Java; REST; Jersey; filter; linear function; MongoDB; Maven; String matching; algorithm; B-Tree; Hashmap; Aho-Corasick;

  Sammanfattning : This thesis focuses on investigating and creating an application for filtering user-generated content. The method was to examine how profanity and racist expressions are used and manipulated to evade filtering processes in similar systems. Focus also went on to study different algorithms to get this process to be quick and efficient, i.e. LÄS MER

 4. 4. The Monki World

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för strategisk kommunikation

  Författare :Maja Karlsson; Nina Glücksman; [2012]
  Nyckelord :Storytelling; varumärkesrelationer; sociala medier; netnografi; fallstudie; Monki; identitet; gemenskap; engagemang; social media; case studie; identity; commitment; community; relationship; Social Sciences;

  Sammanfattning : Den snabba tekniska utvecklingen har försvårat för dagens företag att kontrol-lera sina kundrelationer och den kommunikation som sprids om varumärket. Sam-tidigt har dagens konsument stora tillgångar till information om varor och tjänster vilket lett till en förändrad konsumtion. LÄS MER

 5. 5. Användarskapat innehåll som läsarna vill ha : en studie bland läsare av webbtidningar

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för Informationsvetenskap, Data– och Elektroteknik (IDE); Högskolan i Halmstad/Sektionen för Informationsvetenskap, Data– och Elektroteknik (IDE)

  Författare :Filip Holm; Susanne Lindberg; [2011]
  Nyckelord :UGC; User Generated Content; reader; prefer; appreciate; UGC; användarskapat innehåll; användargenererat innehåll; läsare; föredra; uppskatta;

  Sammanfattning : Användarskapat innehåll, eller UGC från engelskans User Generated Content, har med teknikens utveckling blivit allt mer populärt på webbtidningar. Det ses som en konkurrensfördel men kan även innebära risker för tidningen, inte minst kostnadsmässigt. LÄS MER