Sökning: "Användarstudie"

Visar resultat 1 - 5 av 219 uppsatser innehållade ordet Användarstudie.

 1. 1. En tillgängligare mobilwebb för personer med finmotoriska svårigheter

  Kandidat-uppsats, Mälardalens universitet/Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :Frida Westerlund; Tim Eklund Dafteke; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Idag behöver varken offentliga eller privata aktörer tillämpa tillgänglighetsanpassningar på sina hemsidor när de besöks från smartmobilens webbläsare. Det finns inga krav på att vara inkluderande för människor med finmotoriska svårigheter eller rörelsenedsättningar som använder sin smartmobil för att nyttja internet. LÄS MER

 2. 2. Evaluating Generated Co-Speech Gestures of Embodied Conversational Agent(ECA) through Real-Time Interaction

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Yuan He; [2022]
  Nyckelord :Embodied Conversational Agent ECA ; User Study; Evaluation Instrument; Gesture Generation; Gaze-tracking; Förkroppsligad konversationsagent ECA ; Användarstudie; Utvärderingsinstrument; Generering av gester; Spårning av blickar;

  Sammanfattning : Embodied Conversational Agents (ECAs)’ gestures can enhance human perception in many dimensions during interactions. In recent years, data-driven gesture generation approaches for ECAs have attracted considerable research attention and effort, and methods have been continuously optimized. LÄS MER

 3. 3. Förbättring av användbarhet på Husqvarnas fästanordning

  M1-uppsats,

  Författare :Alexandra Vera Contreras; Jesper Wennerdahl; [2022]
  Nyckelord :Användbarhet; Användarvänlighet; UX-design; Användarupplevelse; Användarstudie; Användarinvolvering; Double Diamond; Triangulering;

  Sammanfattning : One of Husqvarna AB's largest customer segments is Green Space Professionals (GSP). Being aGSP means taking care of a large variety of green areas such as golf courses, parks, and footballpitches. LÄS MER

 4. 4. Greppa tag i VR : Jämförande användarstudie av egenbyggda haptiska handskar och dess påverkan på användarupplevelsen

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap

  Författare :Jonathan Rubensson; Gabriel Bragazzi Eriksson; [2022]
  Nyckelord :Virtual Reality; VR-glove; glove; haptics; open-source; training simulator; Virtual Reality; VR-handske; handske; haptik; open-source; träningssimulatorer;

  Sammanfattning : This study was conducted to explore budget DIY VR-gloves with haptics, and its use cases within Virtual Reality (VR). The VR-gloves were built according to an open-source project, called LucidGloves. LÄS MER

 5. 5. Procedural System for Urban Forest Generation : Image-based Natural Terrain Generation

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Bosen Cheng; [2022]
  Nyckelord :datauppsättningar; neurala nätverk; blickdetektering; texttaggning;

  Sammanfattning : Procedural content generation is a common way to create model resources in the computer graphics area. It is beneficial for generating large-scale models such as buildings, forests, etc. This project focus on the generation of the urban forest, which is a case often overlooked. LÄS MER