Sökning: "Användarupplevelser"

Visar resultat 1 - 5 av 59 uppsatser innehållade ordet Användarupplevelser.

 1. 1. Mänskliga Designsignaler i Chattbottar : En undersökning om de möjligheter chattbottar kan erbjuda och om mänskliga designsignaler har en påverkan på kundnöjdheten och kundupplevelsen inom kundtjänst

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Jeffrey Dominic Tuazon Tepico; [2022]
  Nyckelord :Chatbot; human design cues.; chattbott; kundtjänst; mänskliga designsignaler; antropomorfism; kundupplevelse; kundnöjdhet;

  Sammanfattning : Denna kvalitativa undersökning har haft som mål att ta reda på vilka möjligheter chattbotten som teknik kan bidra med inom kundtjänst och om mänskliga designsignaler i chattbottar kan bidra till bättre kundupplevelse och kundnöjdhet. Syftet är att skapa en förståelse kring vilken inverkan mänskliga designsignaler har på kundupplevelsen och kundnöjdhet och om dessa mänskliga designsignaler har en större påverkan i jämförelse med en chattbott utan mänskliga designsignaler. LÄS MER

 2. 2. Designprinciper för adaptivitet och dess påverkan på användarupplevelsen

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för system- och rymdteknik

  Författare :Rebecka Lindblad; Matilda Kerttu; [2022]
  Nyckelord :Designprinciper; användarupplevelse UX ; användargränssnitt; artificiell intelligens; adaptivitet;

  Sammanfattning : I denna uppsats utvecklades designprinciper som stödjer adaptivitet och hur det bidrar till en positiv användarupplevelse. Detta är ett område som är aktuellt eftersom adaptivitet är en alltmer konkurrerande teknik för överlevnad i en digital transformation där även användarupplevelsen blir central för värdeskapande i adaptiva tjänster. LÄS MER

 3. 3. Ett gymnasieförbunds webbplats och dess påverkan på gymnasievalet : En studie om användarupplevelser.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för informatik (IK)

  Författare :Julia Herrström; Saga Polteg; [2022]
  Nyckelord :Interaction Design; Website Design; User Experience; High School Education; School Branding; Generation Z; Qualitative Research; Interaktionsdesign; Webbdesign; Användarupplevelse; Gymnasieutbildning; Skolvarumärke; Generation Z; Kvalitativ forskning;

  Sammanfattning : Digitaliseringen är allmänt utbredd i vårt samhälle vilket innebär att dagens unga människor växer upp i en miljö där tekniska lösningar, såsom webbplatser, är en central del i ungas vardag, vilket ibland även kan påverka livsbeslut. Det svenska skolsystemet styrs idag av marknadsprinciper som innebär att konkurrensen om att rekrytera elever har blivit avgörande för skolornas överlevnad. LÄS MER

 4. 4. Utvärderingsmetoder med hjälp av aktivitetsteori – Användarupplevelse utvärdering av ett orderhanteringssystem

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Anton Nilsson; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Välutformade användarupplevelser är viktiga för att skapa bland annat olika digitala produkter och hjälpmedel som har användarens bästa i fokus. För att kunna designa något som kan uppfylla användares behov av funktionalitet, tillfredsställdhet och samtidigt driva en hållbar digital utveckling behövs en förståelse för användare och deras handlingar. LÄS MER

 5. 5. Food and crisis – urban food resilience in times of crisis : a design proposal for a campus park in Oslo

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Max Ekholm; [2022]
  Nyckelord :Urban farming; resilience; food security; crisis; landscape architecture;

  Sammanfattning : As humans we tend to think a lot about food, and in our part of the world, food is something that many people take for granted. At the same time, the global population is growing, and urbanization is increasing in a rapid pace. LÄS MER