Sökning: "Användarvänlighet"

Visar resultat 1 - 5 av 621 uppsatser innehållade ordet Användarvänlighet.

 1. 1. Design av hemsida för att underlätta sökning av spel

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Ebba Björnström; Josefin Carlsson; [2022]
  Nyckelord :information search; cognitive load; interaction design; user experience; informationssökning; kognitiv belastning; interaktionsdesign; användarupplevelse;

  Sammanfattning : Studiens syfte var att undersöka hur sökning/filtrering av spel och information för enskilda spel kan förbättras på hemsidan Gamilab. En enkät för användare av hemsidan besvarades av 48 personer och användartester som undersökte hemsidans användarvänlighet och mentala ansträngning genomfördes med fyra personer utan erfarenhet av hemsidan. LÄS MER

 2. 2. Enkelt att anmäla fel : Digital felanmälan hos bostadsförvaltningsföretag

  Kandidat-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Meriem Korchane; Jonathan Thorbiörnson; [2022]
  Nyckelord :Digitalization; PropTech; Error report; Property Management; Digitalisering; PropTech; felanmälan; förvaltning;

  Sammanfattning : Denna marknadsstudie undersöker vilka egenskaper som anses vara mest avgörande vid urval av system för digital felanmälan ur ett förvaltningsperspektiv. Litteraturstudie har genomförts där information gällande relevanta teorier och begrepp som PropTech har sammankopplats. LÄS MER

 3. 3. Användbarhet och användarvänlighet i projektverktyg för agila distribuerade systemutvecklingsprojekt inom högre utbildning

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för data- och systemvetenskap

  Författare :Philip Bruhn; [2022]
  Nyckelord :Agile system development; project-tools; TAM3; useability; ease of use; Agil systemutveckling; projektverktyg; TAM3; användbarhet; användarvänlighet;

  Sammanfattning : In the business world today, system development increasingly uses agile methods. For future system developers to get the most value from their education, universities have now started to use the same methods. This place demands on usability and user-friendliness in the project tools that the students use. LÄS MER

 4. 4. Battery Coolant Manifold Optimization

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Evelyn Johansson Korsner; Sofia Petersson; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : För att nå de klimatmål som EU och 195 andra länder satt upp i Parisavtalet, är det nödvändigt att minska koldioxidutsläppen. Större fokus på elfordon med nollutsläpp och transporter behövs för att minska behovet av fossila bränslen som bensin och diesel. LÄS MER

 5. 5. FLOW : Ett justerbart munstycke för en förbättrad arbetsmiljö

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för företagande, innovation och hållbarhet

  Författare :Linus Andersson; Alexander Bengtsson; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Användarna av Lagafors rengöringssystem behöver idag byta mellan olika munstycken beroende på om man vill spola vatten eller rengöringsmedel vilket upplevs som ett problem. Projektgruppen har därför utvecklat ett kombinerat munstycke med syftet att förbättra arbetsmiljön och göra arbetet mer tidseffektivt. LÄS MER