Sökning: "Användarvänlighet"

Visar resultat 1 - 5 av 486 uppsatser innehållade ordet Användarvänlighet.

 1. 1. Hur business intelligence system integrerar med ekonomistyrningen i ett företag

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Henrik Berg; Henrik Carlsson; [2019-04-04]
  Nyckelord :Business intelligence system; management accounting; digitalization; intervjustudie;

  Sammanfattning : Inledning: I samband med teknikutvecklingens snabba framskridande har nya systemutvecklats, varav ett är business intelligence system. Tidigare studier har fokuserat påimplementeringsfasen av business intelligence system, dvs teknisk integration. LÄS MER

 2. 2. Perceptions on the use of home telemonitoring in patients with COPD

  Master-uppsats, Umeå universitet/Avdelningen för fysioterapi

  Författare :Mari Andersson; [2019]
  Nyckelord :chronic obstructive pulmonary disease; qualitative content analysis; eHealth; chronic disease; home-based care; empowerment; Kroniskt obstruktiv lungsjukdom; kvalitativ innehållsanalys; eHälsa; kronisk sjukdom; hembaserad vård; egenmakt;

  Sammanfattning : Introduction: There is a growing interest in how technology can be used in order to provide efficient healthcare. Aim: The aim is to explore perceptions on the use of home telemonitoring in patients with COPD. LÄS MER

 3. 3. Sociala interaktioner i video-slots : En kvalitativ studie om intresset för sociala interaktioner i video-slots och hur det kan utformas för att skapa en bra spelupplevelse samt om det kan bidra till en sundare spelstil

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för informatik (IK); Linnéuniversitetet/Institutionen för informatik (IK)

  Författare :Wilmer Ahlgren; Henrik Johansson; [2019]
  Nyckelord :Qualitative study; user experience; hedonic motivation system; gamification; internal motivation; video-slots; gambling abuse; Kvalitativ studie; användarupplevelse; hedoniska motivationssystem; spelifiering; inre motivation; video-slots; spelmissbruk;

  Sammanfattning : Syftet med den här studien är att undersöka om det finns ett intresse för sociala interaktioner i video-slots och hur det i sådana fall kan utformas för att ge användarna en bra användarupplevelse. Onlinekasinon är den spelform som har ökat mest i popularitet i Sverige senaste åren och video-slots är den speltyp som växer mest. LÄS MER

 4. 4. Förbättringsarbete för användbarhet i en webbshop : Förbättrad användbarhet genom ökad effektivitet samt tillfredsställelse

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Informatik

  Författare :Katarina Ericsson; [2019]
  Nyckelord :Interaktionsdesign; UX; User Experience; förändringsanalys; webbshop; design; VVS; metod; användarcentrerad design; användarvänlighet; användbarhet;

  Sammanfattning : Alla verksamheter har förbättringsmöjligheter och dessa behöver analyseras för att nå en förbättring. VVSteknik har idag en webbshop där de vill hitta dessa förbättringsmöjligheter och göra den mer användarvänlig och effektiv. LÄS MER

 5. 5. Det sociala nätverkets paradox : En fallstudie i hur ett företag arbetar med värde inför lansering av en ny social nätverksplattform.

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Fanny Drape; Mats Berglund; [2019]
  Nyckelord :sociala nätverksplattformar; sociala nätverk; värde; värdeskapande; värdemedskapande;

  Sammanfattning : Idag lever vi i ett tekniksamhälle, ständigt uppkopplade mot varandra genom olika digitala sociala plattformar. Dessa sociala nätverksplattformar bygger värde genom användarantal. Detta borde innebära att en nystartad social nätverksplattform som inte redan har användare har svårt att locka nya initiala användare. LÄS MER