Sökning: "Användarvänlighet"

Visar resultat 1 - 5 av 424 uppsatser innehållade ordet Användarvänlighet.

 1. 1. AP&T Machine and Line Usability : A usability analysis of stand-alone machines and production lines at AP&T

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Fanny Åkerström; [2019]
  Nyckelord :Usability; user experience; user needs; human-machine interaction; press hardening; industry; digitalization; automation; production solution; development; Användarvänlighet; användarupplevelse; användarbehov; HMI; presshärdning; industri; digitalisering; automation; produktionslösning; utveckling;

  Sammanfattning : Automation and digitalization are developing at a high pace and it is important to keep the focus on human-machine interaction. It is becoming more and more important that the usability in machines and lines is related to the development so that the performance and availability of the production processes in the industry are not adversely affected. LÄS MER

 2. 2. KRITISKA FRAMGÅNGSFAKTORER FÖR ANVÄNDNING AV SELF-SERVICE BUSINESS INTELLIGENCE

  Kandidat-uppsats, Institutionen för tillämpad informationsteknologi

  Författare :Maja Džeko; Mariella Pozzi; [2018-06-29]
  Nyckelord :Kritiska framgångsfaktorer; Business Intelligence; Self-Service; Self-Service BI;

  Sammanfattning : Business Intelligence (BI) is often used by organizations to make beneficial deci-sions but BI is not designed to be used by everyone. Difficulties with the use of BI led to the development of an option: Self-Service Business Intelligence (SSBI). LÄS MER

 3. 3. Gör det själv! : En flerfallsstudie över skapandet av e-handelssidor med hjälp av e-handelsplattformar

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media; Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media

  Författare :Axel Wesström; Pontus Gustafsson; [2018]
  Nyckelord :B2C; ecommerce; ecommerce platform; usability; user-friendly; web development; B2C; E-handel; e-handelsplattformar; användarvänlig; användbar; webbutveckling;

  Sammanfattning : I dagens samhälle flyttar allt fler tjänster online, något som människor idag kommit att förvänta sig. E-handel är inget undantag till detta. Intäkter från e-handel har ökat stadigt på senare år och blivit en allt större del av handelns intäkter överlag. LÄS MER

 4. 4. Informational attributes behind consumer payment habits and settlement preference

  Master-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande; KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Alexander Tchibaline; David Mårtensson; [2018]
  Nyckelord :Cash; Cashless; Society; Finance; Behavioural economics; Big Data; SPSS; Multivariate analysis; Principal component analysis; Informational attributes; Kontanter; Kontantlösa samhället; Samhället; Finans; Beteendeekonomi; Big Data; SPSS; Multivariatanalys; Huvudkomponentanalys; Informativa attribut;

  Sammanfattning : Sweden is known for being at the forefront of becoming a cashless society.However, cash continues to be an important part of the payment ecosystem butthere are limited studies and data regarding the preference for holding cash. LÄS MER

 5. 5. Lojalitet på Instagram : Vilka faktorer påverkar lojaliteten hos ett företags instagramföljare?

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Johan Nilsson; Oscar Lind; [2018]
  Nyckelord :Loyalty; Customer Relationship Management CRM ; Social Media; Instagram; Lojalitet; Relationsmarknadsföring; Sociala medier; Instagram;

  Sammanfattning : Today’s competition among companies has increased due to the development of the Internet. Customer loyalty is crucial for companies in today’s market. It is important to create a customer base, which will result in a positive effect on profit and sustainability. Social media, such as Instagram, has an impact on customers today. LÄS MER