Sökning: "Användarvillkor"

Visar resultat 1 - 5 av 18 uppsatser innehållade ordet Användarvillkor.

 1. 1. “Det är på gott och ont” : En enkätundersökning om Googles insamling av användardata

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Olivia Bäck; Sofia Hernqvist; [2020]
  Nyckelord :Övervakningskapitalism; Google; Användardata; Personlig integritet; Användarvillkor; Sekretesspolicy; Teknologisk determinism;

  Sammanfattning : his study focuses on Google’s user agreements and how students within the field of library and information science at the University of Borås are perceiving and relating to these agreements. User agreements are designed as contracts which makes the user data available for Google, but also for the user to protect his or her personal integrity. LÄS MER

 2. 2. Rekommendationssystem i e-handel från ett kund- och företagsperspektiv

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Caroline Lindström; [2019]
  Nyckelord :e-handel; rekommendationssystem; rekommendationer;

  Sammanfattning : Uppsatsen avser att belysa vad som gör rekommenderat innehåll bra i e-handel ur kunders och företags perspektiv, samt skillnader mellan dessa. Detta undersöktes genom kvalitativa semistrukturerade intervjuer med individer som shoppar regelbundet online och företagare som arbetar med en webbutik av något slag. LÄS MER

 3. 3. Avtalstolkning i det digitala samhället med fokus på konsumentförhållanden

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet; Karlstads universitet

  Författare :Linnea Karlsson; Aleksandra Banda; [2019]
  Nyckelord :avtal; avtalstolkning; digitala avtal; avtal på internet; browsewrap avtal; point and click avtal; avtalsingående på internet;

  Sammanfattning : I det digitala samhället pågår en ständig utveckling, och konsumenter ingår mer och mer avtal på internet. Lagen (1915:218) om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område, (fortsättningsvis, avtalslagen eller AvtL) tilkom för mer än 100 år sedan. LÄS MER

 4. 4. Personlig integritet i gymnasieskolan : En analys av gymnasieelevers integritetsmedvetenhet

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media

  Författare :Emir Crnkic; [2018]
  Nyckelord :personlig integritet; integritetsstärkande åtgärder; nätverksbaserade tjänster; sekretess policy; användarvillkor;

  Sammanfattning : Detta arbete syftar att undersöka vilken kunskap svenska gymnasieelever besitter gällande de kanske mest förekommande avtalen i vardagen; sekretesspolicy och användarvillkor. Vidare undersöks till vilken grad dessa elever är medvetna om personlig integritet, vilket mäts genom att undersöka elevernas användning och förståelse av några av de idag vanligare integritetsstärkande verktygen som finns. LÄS MER

 5. 5. Inkompatibla användarvillkor på Facebook.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Jakob Morssy; [2018]
  Nyckelord :Användarvillkor; Facebook; standardavtal; datapolicy;

  Sammanfattning : .... LÄS MER