Sökning: "Användbarhet"

Visar resultat 1 - 5 av 1327 uppsatser innehållade ordet Användbarhet.

 1. 1. Lärares perspektiv på kontroversiella ämnen i historieundervisning - en kvalitativ studie på två sydsvenska gundskolor

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Andreas Blom; Erik Nilsson; [2019]
  Nyckelord :Demokratisk fostran; Förhållningssätt; Kontroversiella ämnen; Strategier;

  Sammanfattning : Att undervisa om kontroversiella ämnen i skolan är enligt framstående forskare i fältet gynnsamt för att skapa demokratiska medborgare. Det är dessutom förenligt med skolans övergripande uppdrag varpå historieämnet inte är ett undantag vilket anges i de gällande styrdokumenten. LÄS MER

 2. 2. Hur användbarheten uppfattas under högskolestudenters navigering på ett förlags hemsida : En fallstudie av Studentlitteratur AB

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Jimmie Broberg; [2019]
  Nyckelord :Användbarhet; Användbarhetstester; Webbnavigation; Informationsarkitektur; E-handel;

  Sammanfattning : En stor andel av Sveriges befolkning genomför sina köp online. Forskare menar att det finns ett tydligt samband mellan användbarhet och framgångsrik e-handel. Därmed är det viktigt för företag som bedriver e-handel att ha en användbar hemsida. LÄS MER

 3. 3. The Dissipating Energy Flow method for analysing generator contribution to power system damping -- evaluation and interpretation

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Industriell elektroteknik och automation

  Författare :Hampus Möller; [2019]
  Nyckelord :Electromechanical oscillations; small-signal stability; energy flow; PMU measurements; forced oscillations; dissipating energy.; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Electromechanical oscillations is a power system phenomenon where generator rotors oscillate, leading to oscillatory power flows. Damping of such oscillations is important for system stability. Forced oscillations is a special case where one faulty component is the source of the oscillation. LÄS MER

 4. 4. Användbarhet - En jämförelse mellan teori och praktik

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media; Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media

  Författare :Linnea Aldenheim; Mimmi Andersson; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Användbarhet är ett begrepp som tenderar vara svårdefinierat i processen att utveckla system. Men vad innebär begreppet egentligen? Denna studie har undersökt huruvida den praktiska uppfattningen av användbarhet motsvarar den bild som presenteras i teorin. LÄS MER

 5. 5. Användbarhet hos journalsystem : En fallstudie om upplevd användbarhet hos Cosmic på Akademiska Sjukhuset

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media; Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media

  Författare :Henrik Nordlander; Olof Mjöberg; [2019]
  Nyckelord :Usability; QUIM; Electronic health record; EHR; Cosmic; Information system; Användbarhet; QUIM; Journalsystem; Cosmic; Informationssystem;

  Sammanfattning : Det har i Sverige gjorts stora åtaganden om att vara världsledande inom digitalisering av vården. Ett av de verktyg som möjliggör för vårdpersonalen att uppnå dessa åtaganden är de digitala journalsystem som idag används. LÄS MER