Sökning: "Användbarhet"

Visar resultat 1 - 5 av 1640 uppsatser innehållade ordet Användbarhet.

 1. 1. Skillnad i dynamisk stabilitet mellan ett skadat och ett friskt knä : Analys av samband mellan mätmetoder som undersöker knästabilitet.

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Avdelningen för fysioterapi; Umeå universitet/Avdelningen för fysioterapi

  Författare :Söderlund Anton; Berg Kevin; [2021]
  Nyckelord :knäskada; dynamisk stabilitet; rörelsesensorer; enbenshopp; landning;

  Sammanfattning : Introduktion: Tidigare studier har visat på att knäledens stabilitet under statiska förhållanden inte stämmer överens med stabilitet vid funktionella tester. Rörelsesensorer har förmågan att via funktionella tester mäta den dynamiska stabiliteten i knäleden, något som på sikt kan ge fysioterapeuter ett smidigt och lättanvänt verktyg i att upptäcka nedsatt dynamisk stabilitet. LÄS MER

 2. 2. Blommor och bin på schemat : En studie angående högstadieelevers uppfattningar om sex- och samlevnadsundervisningens innehåll och användbarhet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linköpings universitet/Institutionen för fysik, kemi och biologi; Linköpings universitet/Institutionen för fysik, kemi och biologi

  Författare :Emma Paulander; Jennie Karlsson; [2021]
  Nyckelord :Sex och samlevnad; sexualundervisning; högstadiet; elevers uppfattningar och undervisning.;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. User Interface Design for Promoting Wellness : An Application User Interface with a Focus on Usability and Encouragement of Physical Activity

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle; Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle

  Författare :Ida Nyman; Malin Norén; [2021]
  Nyckelord :Industrial design engineering; user experience; user interface; usability; nudging; motivation; workout application; Teknisk design; användarupplevelse; användargränssnitt; användbarhet; nudging; motivation; träningsapplikation;

  Sammanfattning :   Good health amongst employees is essential for an organization, and it is well known that exercise and daily movement have an enormous impact on our health. Physical activity can decrease sick leave and give the employees more energy for their work. LÄS MER

 4. 4. Användbarhetskrav för verktyg för att skapa digitala uppgifter och prov : En fallstudie på en svensk gymnasieskola av pedagogers upplevda användbarhet genom användarbarhetstester

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Sandra Silander; [2021]
  Nyckelord :Användbarhet; Användbarhetstest; Användbarhetsdimensionerna; Lärplattform; Digitala verktyg; Arbetsuppgifter; SUS-frågeformulär.;

  Sammanfattning : Uppsatsen undersöker användbarheten av tre digitala verktyg som pedagoger använder för att skapa digitala uppgifter och prov. Skolverkets digitaliseringsstrategi har som delmål att alla nationella prov ska skrivas digitalt år 2022. LÄS MER

 5. 5. Klippt och skuret för ett digitalt samhälle : Användaracceptans av en digital servicetjänst under covid-19 med utgångspunkt i UTAUT

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media; Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media

  Författare :Mattias Tengstrand; Erik Kruse; [2021]
  Nyckelord :Användaracceptans; digitala servicetjänster; covid-19;

  Sammanfattning : User acceptance measures the willingness to use an information system. The user acceptance has been challenged by covid-19 as customers demand more from companies. Cutters is a new type of digital service and is a hair salon that offers drop in via bookings through its app. LÄS MER