Sökning: "Användbarhet"

Visar resultat 1 - 5 av 1904 uppsatser innehållade ordet Användbarhet.

 1. 1. Förtroendeskapande genom kommunikation under Covid-19 - En kvantitativ studie om hur kommunikationen påverkar förtroendet för en organisation under Covid-19 pandemin

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Adam Friberg; Marcus Norberg; [2022-02-16]
  Nyckelord :förtroende; kvantitet av kommunikation; kvalite av kommunikation; kriskommunikation; Covid-19;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att kartlägga sambandet mellan organisationers kommunikation och förtroendet för organisationer under Covid-19 pandemin. Studien utgår ifrån följande frågeställning: Hur påverkar organisationens kommunikation medlemmarnas förtroende för organisationen under Covid-19 pandemin? Studien är kvantitativ med en hypotetisk deduktiv karaktär, två hypoteser har formulerats utifrån tidigare forskning för att besvara forskningsfrågan. LÄS MER

 2. 2. ARBETSTERAPEUTISK BEDÖMNING AV AKTIVITETSMÖNSTER OCH AKTIVITETSBALANS

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Hilda Öhlén; [2022-02-01]
  Nyckelord :Occupational pattern; occupational balance; assessment;

  Sammanfattning : Bakgrund Både aktivitetsmönster och aktivitetsbalans är viktiga delar för att skapa hälsa och välbefinnande. I arbetsterapeutisk praktik saknas det kunskap kring vilka bedömningsmetoder som det finns vetenskapligt stöd för att använda vid bedömning av aktivitetsmönster och aktivitetsbalans. LÄS MER

 3. 3. Design and Evaluation of Digital Tools for Licensing Management : Understanding how usability affects the perceived workflow of the end user

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Billy Jansheden; [2022]
  Nyckelord :UX; User Experience; Usability; Data Aggregator; Search; Licensing; Epidemic Sound; Användbarhet; Data Aggregator; Sök; Sökmotor; Licensering;

  Sammanfattning : The growth of online content has paved the way for independent creators to produce their own videos. Platforms like YouTube have empowered the users to distribute such content and continues to be a major player in the world of video on demand. LÄS MER

 4. 4. Greening peptide chemistry by using NBP as solvent for SPPS

  Master-uppsats, Lunds universitet/Centrum för analys och syntes

  Författare :Andrea Ölander; [2022]
  Nyckelord :SPPS; Green chemistry; Peptide Synthesis; Organic chemistry; Organisk kemi; Chemistry;

  Sammanfattning : The preferred method for synthesising therapeutic peptides today is by Solid-Phase Peptide Synthesis (SPPS). SPPS is a wasteful process, where the main component of the waste is hazardous solvents, i.e., N,N-dimethylformamide (DMF), N-methylpyrrolidone (NMP) or dichloromethane (DCM). LÄS MER

 5. 5. Konstruktion och användbarhetsutvärdering av ett bokningssystem för kursanmälningar

  M1-uppsats, Linköpings universitet/Programvara och system

  Författare :Simon Nellfors; [2022]
  Nyckelord :Bokningssystem; användbarhet; användbarhetsutvärdering;

  Sammanfattning : Denna rapport beskriver utvecklandet av ett bokningssystem för kursanmälningar utifrån användbarhet. I rapporten studeras, diskuteras och jämförs olika metoder och tekniker för utveckling av användbara system utifrån tidigare forskning. Metoderna implementeras sedan i samband med utvecklandet av bokningssystemet. LÄS MER