Sökning: "Användbarhet"

Visar resultat 1 - 5 av 1652 uppsatser innehållade ordet Användbarhet.

 1. 1. Skillnad i dynamisk stabilitet mellan ett skadat och ett friskt knä : Analys av samband mellan mätmetoder som undersöker knästabilitet.

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Avdelningen för fysioterapi; Umeå universitet/Avdelningen för fysioterapi

  Författare :Söderlund Anton; Berg Kevin; [2021]
  Nyckelord :knäskada; dynamisk stabilitet; rörelsesensorer; enbenshopp; landning;

  Sammanfattning : Introduktion: Tidigare studier har visat på att knäledens stabilitet under statiska förhållanden inte stämmer överens med stabilitet vid funktionella tester. Rörelsesensorer har förmågan att via funktionella tester mäta den dynamiska stabiliteten i knäleden, något som på sikt kan ge fysioterapeuter ett smidigt och lättanvänt verktyg i att upptäcka nedsatt dynamisk stabilitet. LÄS MER

 2. 2. Användare och konsulters upplevelser och uppfattningar av Business Intelligence Systems användbarhet : En intervjustudie med en konsultfirma och dess kunder

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet; Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet

  Författare :Julia Carnehagen; Lisa Jansson; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Blommor och bin på schemat : En studie angående högstadieelevers uppfattningar om sex- och samlevnadsundervisningens innehåll och användbarhet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linköpings universitet/Institutionen för fysik, kemi och biologi; Linköpings universitet/Institutionen för fysik, kemi och biologi

  Författare :Emma Paulander; Jennie Karlsson; [2021]
  Nyckelord :Sex och samlevnad; sexualundervisning; högstadiet; elevers uppfattningar och undervisning.;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Usability for spreadsheets containing data from interactive presentations

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Emma Johansson Brundell; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : To improve meetings and presentations, many presenters use digitally interactive presentations. During an event, the audience can vote, brainstorm, share thoughts and ask questions via their phones, tablets and computers, while the results are shown live. The data is often stored and, can usually be exported. LÄS MER

 5. 5. User Interface Design for Promoting Wellness : An Application User Interface with a Focus on Usability and Encouragement of Physical Activity

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle; Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle

  Författare :Ida Nyman; Malin Norén; [2021]
  Nyckelord :Industrial design engineering; user experience; user interface; usability; nudging; motivation; workout application; Teknisk design; användarupplevelse; användargränssnitt; användbarhet; nudging; motivation; träningsapplikation;

  Sammanfattning :   Good health amongst employees is essential for an organization, and it is well known that exercise and daily movement have an enormous impact on our health. Physical activity can decrease sick leave and give the employees more energy for their work. LÄS MER