Sökning: "Användbarhetstest"

Visar resultat 1 - 5 av 72 uppsatser innehållade ordet Användbarhetstest.

 1. 1. User Interface Design for Quality Control : Development of a user interface for quality control of industrial manufactured parts

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Petter Abrahamsson; [2020]
  Nyckelord :industrial design engineering; human-centered design; graphical user interface; digital prototypes; quality control; automotive industry; sus-evaluation;

  Sammanfattning : The expected quality on manufactured components in the automotive industry is high, often with an accuracy of tenths of a millimeter. The conventional methods used to ensure the manufactured components are very accurate, but they are both time consuming and insufficient and only a small part of the produced series are analyzed today. LÄS MER

 2. 2. Säkrare kommunikation genom digitalisering inom hälso- och sjukvård : Undersökning av hur ett IT-system med säker meddelandehantering ger verksamhetsnytta för hälso- och sjukvårdspersonal

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Mikaela Målström; [2020]
  Nyckelord :Verksamhetsnytta; implementering; digitalisering; SecureMailbox; e-hälsa; informationssystem; säker digital kommunikation; introduktion; IKT;

  Sammanfattning : När ett nytt IT-system ska införas i en verksamhet är det viktigt att involvera deltagare som arbetar inom verksamheten. Deltagarna anses bidra under utvecklingsprocessen av IT-systemet genom åsikter och rekommendationer. LÄS MER

 3. 3. Designing and Evaluating a Visualization System for Log Data

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Xiaohan Wang; [2020]
  Nyckelord :Usability evaluation; User Engagement; Visualization; Participatory design; Log data;

  Sammanfattning : In the engineering field, log data analysis has been conducted by most companies as it has become a significant step for discovering problems and obtaining insights into the system. Visualization which brings better comprehension of data could be used as an effective and intuitive method for data analysis. LÄS MER

 4. 4. Communicating a Child's Learning Progress in a Digital Interface

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

  Författare :Petter Poucette; [2020]
  Nyckelord :Education; educational games; dashboard; curriculum; user experience; user interface; parents;

  Sammanfattning : The educational digital games are both used at school and at home by children. However, if used at home, how should parent's be able to tell a child learning progress in the game when they have limited knowledge in children's education? The purpose of this thesis is enhance the knowledge on how to design a digital interface that communicates the learning progress of a child to its parents. LÄS MER

 5. 5. Creating a virtual cockpit for drone operators

  Master-uppsats, Lunds universitet/Ergonomi och aerosolteknologi

  Författare :Philip Alm; [2020]
  Nyckelord :Virtual reality; drone; FLARM; 360-degree video; human-centered design; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Drönare är idag begränsade av ett krav på drönaroperatorn att kunna se drönaren. Detta krav begränsar vad drönare kan användas till. Denna avhandling syftar till att utforska en lösning på problemet genom att skapa en virtuell cockpit för drönaroperatorn. LÄS MER