Sökning: "Användarforskning"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet Användarforskning.

  1. 1. Adhd på Instagram : En kvalitativ studie om användare med adhd och deras upplevelser på Instagram

    Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för mediestudier

    Författare :Erika Karlsson; [2017]
    Nyckelord :Användarforskning; Instagram; adhd; Upplevelser; Behov; Motiv; Funktioner; ADHD; Uses and gratification; sociala medier;

    Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka hur upplevelser ser ut hos personer som uttrycker sig om adhd på Instagram. De upplevelser som undersöks är hur kontoinnehavarna upplever att de kan få hjälp att hantera sin adhd-diagnos via Instagram. LÄS MER