Sökning: "Anwar Sadat"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Anwar Sadat.

  1. 1. Från Tahrirtorget till ett(o)demokratiskt Egypten? : -Demokratins förutsättningar och utmaningar i Egypten, efter den arabiska våren 2011

    Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap; Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

    Författare :Rebin Raoof; Dardan Jashari; [2012]
    Nyckelord :democracy; Egypt; consolidation; transition; civil society; political society; rule of law; state bureaucracy; economic society; Nasser; Anwar Sadat; Mubarak;

    Sammanfattning : The aim of this bachelor thesis is to through a theoretical analyze, investigate the conditions and the challenges for a consolidated democracy in Egypt from 1952 until after the revolution of 2011. The central question in this thesis is what opportunities and challenges are there for the democratic consolidation in Egypt, with respect to civic, political and economic conditions. LÄS MER