Sökning: "Anxiety"

Visar resultat 1 - 5 av 3407 uppsatser innehållade ordet Anxiety.

 1. 1. Medelhavskostintervention minskar graden av depression hos vuxna - En systematisk översikt

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för medicin

  Författare :Jacob Wlodarski; Ted Stagfeldt; Madelene Lööw; [2024-02-09]
  Nyckelord :Mediterranean Diet; Depression; Mental health; Medelhavskost; Mental hälsa;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med denna systematiska översikt var att undersöka medelhavskostens påverkan på grad av depression hos vuxna personer med depression. Metod: Sökningar utfördes i databaserna PubMed och Scopus under mars 2023. LÄS MER

 2. 2. Pornography – a supernormal stimulus of the modern age. A correlation study about problematic pornography consumption and personal self-concept.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Adam Havasi; Nicholas Róbertsson; [2024-02-06]
  Nyckelord :pornography; self-concept; consumption; psychology;

  Sammanfattning : Sometimes called the drug of the new millennium, pornography with its intensity, privacy and availability, has all the conditions for being problematic and even addictive. The purpose of this study was to investigate problematic pornography consumption (PPC) and how it might be connected to self-concept. LÄS MER

 3. 3. Exploring the Integration of Artificial Intelligence Tools in English as a Foreign Language (EFL) Pedagogy. A Literature Review

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Göteborgs universitet / Lärarutbildningsnämnden

  Författare :Rasmus Andersson; Axel Ringhagen; Albin Tapper; [2024-01-18]
  Nyckelord :Teachers; implementing AI; EFL classroom;

  Sammanfattning : The introduction of artificial intelligence (AI) tools in schools has sparked a polarised debate about its negative impact on critical thinking, plagiarism, and problem-solving skills. Future educators will be affected by the tools, prompting this thesis to explore their potential benefits and challenges through a literature review. LÄS MER

 4. 4. Stressnivåer hos svenska universitetsstudenter : En undersökning av dess samspel mellan kön, programval och prestationsångest

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY)

  Författare :Lovis Bark; Therese Törnblad; [2024]
  Nyckelord :Stress; prestationsångest;

  Sammanfattning : Studiens syfte var att undersöka om kön, studieprogram och upplevd prestationsångest, predicerar studenters stressnivåer. Tidigare forskning har indikerat att studenter inom högpresterande program, som  psykolog- och läkarprogrammet, uppnår högre nivåer av stress, jämfört med den övriga populationen. LÄS MER

 5. 5. Bilden av förorten i svensk ungdomslitteratur. : En litteraturstudie av fyra ungdomsromaner där våld, kriminalitet, utanförskap samt klass och etnicitet analyseras.

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för språk, litteratur och interkultur (from 2013)

  Författare :Karin Widerberg Pepeljak; [2024]
  Nyckelord :Ungdomslitteratur; våld; kriminalitet; utanförskap; socialklass; etnicitet; kvalitativ innehållsanalys.;

  Sammanfattning : Våld, kriminalitet, utanförskap samt klass och etnicitet är de teman som diskuteras i den här studien utifrån fyra olika ungdomsromaner som utspelar sig i socioekonomiskt utsatta områden. Med hjälp av sociologisk och litteraturvetenskaplig forskning diskuteras de olika temana. LÄS MER