Sökning: "Anxiety"

Visar resultat 1 - 5 av 2993 uppsatser innehållade ordet Anxiety.

 1. 1. Styrketräning som behandling för att minska oros- och ångestsymtom hos vuxna med generaliserat ångestsyndrom : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Fysioterapi

  Författare :Hanna Claréus; Johanna Söderhäll; [2023]
  Nyckelord :generalized anxiety disorder; resistance exercise training; anxiety; worry;

  Sammanfattning : Bakgrund: Generaliserat ångestsyndrom (GAD) är en vanlig diagnos med negativa konsekvenser såväl på individ- som samhällsnivå. För att som fysioterapeuter kunna fånga upp den här typen av patienter och då ha god kunskap om olika träningsformer som tillförlitlig behandling ansågs det fördelaktigt att undersöka det vetenskapliga underlaget för styrketräning som behandlingsmetod. LÄS MER

 2. 2. Mi ansiedad aumenta cuando los demás me escuchan : Un estudio acerca de la ansiedad lingüística en la escuela secundaria sueca en español como lengua extranjera

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för språk (SPR)

  Författare :Rasmus Båverud; [2023]
  Nyckelord :Foreign Language Anxiety; motivation; intrinsic motivation; extrinsic motivation; ELE; foreign language; second language; L2.; Ansiedad lingüística en una lengua extranjera; motivación; motivación intrínseca; motivación extrínseca; ELE; lengua extranjera; segunda lengua; L2.;

  Sammanfattning : Este estudio se centra en la ansiedad lingüística y sus efectos en la asignatura de lenguas modernas, más exactamente, en la enseñanza del español a nivel secundario. El propósito es averiguar de qué manera la ansiedad lingüística afecta a los estudiantes, su motivación y relaciones en el aula, con otros estudiantes y con sus profesores. LÄS MER

 3. 3. Sex som självskadebeteende i form av prostitution hos unga kvinnor i Sverige - En kvalitativ innehållsanalys utifrån fyra biografier om hur sex som självskadebeteende bättre kan förebyggas av professionella

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Denice Åkerblom; Johanna Persson; [2023]
  Nyckelord :Sex as self-injury; prostitution; preventive social work; anxiety management; Social Sciences;

  Sammanfattning : The purpose of this study was to get a better understanding of sex as self-injury in the form of prostitution among young women. With a better understanding of this subject, hopefully, signs pointing at sex as self-injury can be identified earlier, which could lead to increased identification of women who live with these behaviors. LÄS MER

 4. 4. Relationskompetens i individuell sångundervisning : Sångelevers beskrivningar av elev-lärarrelationer och lärares bemötande vid prestationsångest

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för musik, pedagogik och samhälle

  Författare :Ella Hillborg; Vera Karlberg; [2023]
  Nyckelord :Sångundervisning; elev-lärarrelation; en-till-en-undervisning; relationskompetens; prestationsångest; MPA; självtilltro;

  Sammanfattning : The singing voice is a highly personal instrument which occasionally may harvest feelings of MPA (music performance anxiety) and low self-efficacy among singing pupils. This qualitative study investigates pupil-teacher relationships and teachers' handling of MPA and self-efficacy from a pupil’s perspective implemented through semi-structured interviews. LÄS MER

 5. 5. Interventioner för att minska ångest hos personer med demenssjukdom : En litteraturstudie för sjuksköterskors kännedom om interventioner

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för hälsovetenskaper (from 2013)

  Författare :Louise Olsson; Amanda Lundell; [2023]
  Nyckelord :demenssjukdom; ångest; intervention; sjuksköterskan;

  Sammanfattning : Introduktion: Demenssjukdom används som ett paraplybegrepp som innefattar Alzheimers sjukdom, vaskulär demens och demenssjukdom av annan typ. Förekomst av ångest vid diagnostiserad demenssjukdom är vanligt, då demenssjukdom är en dödlig progressiv sjukdom som innebär en nedgång i kognitiva funktioner och skapar begränsningar av möjligheter i livet. LÄS MER