Sökning: "Aortic aneurysm"

Visar resultat 1 - 5 av 22 uppsatser innehållade orden Aortic aneurysm.

 1. 1. Determining the link between Chronic Periodontitis and Abdominal Aortic Aneurysm: A questionnaire-based study

  Master-uppsats, Malmö universitet/Odontologiska fakulteten

  Författare :Houda Abdulrasak; [2020]
  Nyckelord :AAA; Link; parodontit; periodontitis; samband;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med studien var att se om det fanns en correlation mellan AAA och kronisk parodontit med hjälp av en enkät. Material och metod: Män som har undergått screening hos Kärlcentrum vid Skånes Universitetssjukhus i Malmö erbjöds deltagande i studien via telefon. LÄS MER

 2. 2. Det viktiga samtalet – sexuell funktion inför behandling av abdominellt aortaaneurysm med endovaskulär teknik

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Klara Stavgren; Clara Törnqvist; [2019-08-01]
  Nyckelord :Sexuell funktion; Abdominellt aortaaneurysm; Endovaskulär teknik; Information; Sexuell hälsa; Kommunikation;

  Sammanfattning : Syfte Syftet med denna delstudie var att beskriva den sexuella funktionen hos män som skall genomgå behandling av abdominellt aortaaneurysm, AAA, med endovaskulär teknik, EVAR, samt den information de fått i samband med detta.Bakgrund Äldre män med hjärt- och kärlsjukdom, såsom AAA, drabbas ofta av sexuell dysfunktion. LÄS MER

 3. 3. Abdominal Aortic Aneurysm Screening : an Ethical Discussion

  Master-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för medicinska vetenskaper

  Författare :Ami Holmström; [2019]
  Nyckelord :abdominal aortic aneurysm; screening; ethics; autonomy; integrity;

  Sammanfattning : Introduction: Abdominal aortic aneurysms (AAA) have a prevalence of approximately 2%, and are more common in men. AAAs are generally asymptomatic, but if ruptured and untreated, the mortality rate is close to 100%. Screening programs for AAAs are implemented in Sweden, the UK, and the US. LÄS MER

 4. 4. En tickande bomb : Patienters upplevelse av aortaaneurysm

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Rickard Hermansson; Azur Hodzic; [2019]
  Nyckelord :Aortic aneurysm; experience; nursing; patients.; Aortaaneurysm; omvårdnad; patienter; upplevelser.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Aortaaneurysm är en asymtomatisk sjukdom som främst drabbar rökande män. Sjukdomsförloppet utgörs av en långsam vidgning av aneurysmen som kan resultera i en ruptur med hög dödlighet. I Sverige kallas alla män över 65 år till screening för aortaaneurysm, i ett försök att reducera dödligheten i sjukdomen. LÄS MER

 5. 5. Elastiskt Ekvivalenta Modeller av Aortaaneurysm : Via 3D-printing med FFF-teknik

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för teknikvetenskap (SCI); KTH/Skolan för teknikvetenskap (SCI)

  Författare :Joel Håkansson; Otto Gårdebäck; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : En aortaaneurysm är en komplicerad sjukdom med väldigt begränsade behandlingsmetoder. En bättre förståelse kring sjukdomen är därmed väsentligt för utvecklingen av ny medicin. Den här rapporten behandlar möjligheten att skriva ut modeller av aortaaneurysmer med samma materiella beteede som en riktig. LÄS MER