Sökning: "Apa -lathund"

Visar resultat 1 - 5 av 45 uppsatser innehållade orden Apa -lathund.

 1. 1. Samordnad Individuell Plan : En sytematisk litteraturöversikt

  Magister-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Linus Frost; Linn Ottisdotter; [2021]
  Nyckelord :Coordinated individual plan; Lack of knowledge; Process of planning; Cooperation between authorities;

  Sammanfattning : Swedish agency for health technology assessment and assessment of social services (SBU) published a scientific study on a knowledge gap in coordinated planning for people with mental disabilities. The aim of our paper is to identify research relevant regarding coordinated individual plans (SIP) and individual plan (IP) for people with mental disabilities from both the patient's and professional perspectives and investigate the collaboration and knowledge of the professionals. LÄS MER

 2. 2. Föräldrars upplevelser när deras barn vårdas i livets slutskede : En litteraturbaserad studie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Väst/Avdelningen för omvårdnad - grundnivå; Högskolan Väst/Avdelningen för omvårdnad - grundnivå

  Författare :Alva Tibblin; Michaela Öster; [2021]
  Nyckelord :Child; experiences; family; palliative care; parents; Barn; erfarenheter; familj; föräldrar; palliativ vård;

  Sammanfattning : Background: Palliative care means care at the final stages of life, where the patient must receive the best possible care for reduced suffering and increased well-being until death. Palliative care of children means complete care of the child and the family. LÄS MER

 3. 3. Att främja delaktighet för personer med kognitiv sjukdom i planeringen av sin vård och omsorg : en litteraturstudie

  Magister-uppsats, Sophiahemmet Högskola

  Författare :Nina Darfors; Karin Jürss Fischer; [2021]
  Nyckelord :Demens; Kognitiv sjukdom; Delaktighet; Planering; Sjuksköterska omvårdnadspersonal;

  Sammanfattning : Alla åtgärder och insatser som görs inom hälso-och sjukvården och inom socialtjänsten i Sverige är till för att underlätta för personen med kognitiv sjukdom i vardagen och för att bidra till att personen kan ha en så god livskvalitet som det bara går under sjukdomens alla skeden. Vården och omsorgen ska bedrivas utifrån ett personcentrerat arbetssätt. LÄS MER

 4. 4. Interventioner och interventioners effekt vid gaming disorder hos barn och unga : En beskrivande litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Susanne Blid Roos; Helena Johannesson; [2021]
  Nyckelord :gaming disorder; interventioner; barn; unga; symtom;

  Sammanfattning : Problematiskt datorspelande är ett beteende som ökar hos våra barn och unga. Några utvecklar beroende, diagnosen är ny och benämns gaming disorder. De barn och unga som utvecklar gaming disorder lider av ohälsa både fysiskt, psykiskt och socialt. Sjuksköterskan har en betydande roll vid beroendesjukdomar och dess interventioner. LÄS MER

 5. 5. Omvårdnadsåtgärder för Beteendemässiga och Psykiska symtom vid Demens hos personer på särskilt boende : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad; Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad

  Författare :Maria Andersson; Caroline Hedström; [2021]
  Nyckelord :BPSD; icke-farmakologiska omvårdnadsåtgärder; särskilt boende.;

  Sammanfattning : Bakgrund: 90 % av alla personer med demens drabbas någon gång av BPSD. Hur symtomen yttrar sig är väldigt individuellt och behandling bör efter utredning av eventuella bakomliggande orsaker, i första hand vara av icke-farmakologisk art. LÄS MER