Sökning: "Apell"

Visar resultat 1 - 5 av 30 uppsatser innehållade ordet Apell.

 1. 1. Frivillig revision inom svarta och vita branscher : En undersökning om hur revisoranvändning skiljer sig för småföretag i olika branscher

  Kandidat-uppsats, Mälardalens universitet/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Emil Ehn; Martin Apell; Felix Walgeborg; [2022]
  Nyckelord :Revisionspliktens avskaffande; revision; små aktiebolag; branschskillnader;

  Sammanfattning : Forskningsfrågor & Hypoteser: Hur skiljer sig användningen av revisor mellan svarta och vita branscher försmåföretagare? Hur har företagens interna faktorer påverkat deras revisoranvändning? H1: Företag med fler anställda är mer benägna att använda sig av revisor H2: Företag med högre omsättning är mer benägna att använda sig av revisor H3: Yngre företag är mer benägna att använda sig av revisor än äldre H4: Företag med högre soliditet är mer benägna att använda sig av revisor Syfte: Syftet med denna studie är att undersöka om/hur små företags användning avrevisorer skiljer sig mellan svarta och vita branscher. Metod: Studien tillämpar en kvantitativ metod genom att signifikanstesta medelvärdesskillnader mellan företag som använder sig av revisor och inte. LÄS MER

 2. 2. Det blir vad man gör det till : En studie om det kommunala aktivitetsansvaret i Västra Götaland

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Institutionen för samhälle, kultur och identitet (SKI)

  Författare :Olof Danielski; Tina Apell; [2022]
  Nyckelord :KAA; Unga vuxna; Careership-teorin; Brytpunkter; KASAM;

  Sammanfattning : Inför den här studien träffade vi studie- och yrkesvägledare på en större gymnasieskola iVästra Götaland. De uppmärksammade en obalans i hur elevernas hemkommuner väljer attfånga upp och arbeta med de elever som valt att inte slutföra sina gymnasiestudier. LÄS MER

 3. 3. Psykoterapiutbildningens påverkan på prästens yrkesutövning : En kvalitativ intervjustudie

  Magister-uppsats, Ersta Sköndal Bräcke högskola/S:t Lukas utbildningsinstitut

  Författare :Anna Apell; [2021]
  Nyckelord :Minister; Clergy; Image of god; Relationship with god; Psychotherapist; Psychodynamic; Psychoanalysis; Psychotherapy training; Attachment.; Präst; Gudsrelation; Gudsbild; Psykoterapeut; Psykodynamisk; Psykoanalys; Psykoterapiutbildning; Anknytning;

  Sammanfattning : Inledning: Prästens yrke är grundat i kristen tro medan psykodynamisk terapi har sin utgångspunkt i psykoanalytisk teori som inledningsvis betraktade religiösa föreställningar som kompromissbildningar. Syftet med denna studie är att fördjupa kunskapen om hur präster upplever att centrala aspekter i yrket som präst förändras av en psykodynamisk terapiutbildning. LÄS MER

 4. 4. EXKLUDERANDE INKLUDERING OCH DET MAKTLÖSA MELLANFÖRSKAPET - En kritisk textanalys av styrdokument för integrationsinsatser i fyra svenska kommuner

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för globala studier

  Författare :Sophie Apell; [2019-09-24]
  Nyckelord :integration; identity construction; national identity and community; postcolonialism; the Other; othering; social cohesion; social constructivism;

  Sammanfattning : This essay examines the sensemaking around integration and identity constructions in policy documents for integration in Sweden. The theoretical framework consists of postcolonial theory as well as theory of national identity and community. LÄS MER

 5. 5. Is Environmental Sustainability an Advantage? - A Case Study on the Fashion Industry of Emerging Markets

  Magister-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Författare :Desirée Apell; Rabita Farzana; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER