Sökning: "Apollo ving"

Visar resultat 1 - 5 av 17 uppsatser innehållade orden Apollo ving.

 1. 1. "En av de stora drakarna" : En netnografisk studie om kundlojalitet hos researrangörer på Facebook

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Turismvetenskap; Södertörns högskola/Turismvetenskap; Södertörns högskola/Turismvetenskap

  Författare :Fredrika Hallberg; Jacob Palm; Shan Mrridol Waliullah; [2020]
  Nyckelord :Tour operators; followers; customer loyalty; e-loyalty; Facebook; social platforms; Researrangörer; följare; kundlojalitet; e-lojalitet; Facebook; sociala kanaler;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka följares attityder mot Ving, TUI och Apollos inlägg på Facebook och hur de tolkas utifrån kundlojalitet och e-lojalitet. Det undersöks även hur researrangörer uttrycker lojalitet via deras facebooksida. LÄS MER

 2. 2. Switching Costs within the Travel Industry : The Impact on Brand Loyalty

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013); Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Caroline Martinsson; Daniela Nilsson; [2020]
  Nyckelord :business administration; loyalty; brand; branding; switching costs; travel; brand loyalty; customer satisfaction; brand trust;

  Sammanfattning : The travel industry is a fast-growing sector with an increasing competition. The three largest charter enterprises in Sweden are TUI, Apollo, and Ving. These enterprises offer similar services and, therefore, efficient branding is important to be able to create brand loyalty. LÄS MER

 3. 3. Researrangörernas förskönade verklighet : En kvantitativ analys av missnöjda inlägg på Facebook

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för kultur- och medievetenskaper

  Författare :Sarah Helgesson; [2017]
  Nyckelord :Travel agencies; customers; dissatisfaction; expectations; Researrangörer; kunder; missnöje; förväntningar;

  Sammanfattning : The study intends to examine how the media conditions have created opportunities for travel agencies to convey an embellished picture of their travel destinations, but also opportunities för there customers to participate in the debate when they are dissatisfied. The travel agencies concerned are Ving, Apollo and TUI. LÄS MER

 4. 4. Kommer den fysiska resebyrån att överleva? : En undersökning om konkurrensen mellan den fysiska och virtuella resebyrån

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik; Södertörns högskola/Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

  Författare :Anna Wang; Ingemar Weiner; [2016]
  Nyckelord :Travel agency; physical travel agency; virtual travel agency; Internet; online.; Resebyrå; fysisk resebyrå; virtuell resebyrå; Internet; online.;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med denna uppsats är att undersöka hur det kommer sig att den fysiska resebyrån finns kvar och hur framtiden ser ut hos dessa i och med teknologins snabba framväxt. Metod: Denna studie utgår ifrån en kvalitativ metod. LÄS MER

 5. 5. All inclusive fitness : En studie med könsperspektiv

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik; Södertörns högskola/Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

  Författare :Beri Jengiri; Sofie Johansson; [2015]
  Nyckelord :Wellness travel; training trips; gender; Apollo; Ving;

  Sammanfattning : This study aims to study how individuals' attitudes to the new travel trend fitness journeys, with basis in gender and society's expectations. The study is about how Apollo and Ving’smarket looks for the segment fitness trips, but also how these two agencies can broaden it’s audience and attract the younger crowd who are individuals aged 30 years and younger. LÄS MER