Sökning: "Apostlagärningarna"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade ordet Apostlagärningarna.

 1. 1. Uppväckande av döda i berättelsen av Lukas Likheter och skillnader i uppväckande av döda i Lukasevangeliet och Apostlagärningarna

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion

  Författare :Magnus Pettersson; [2021-11-17]
  Nyckelord :Lukasevangeliet; Gospel of luke; Apostlagärningarna; Acts of the apostles;

  Sammanfattning : SammandragDenna uppsats vill analysera berättelserna om hur döda uppväcks så som det beskrivs av Lukas i Lukasevangeliet och Apostlagärningarna. Med hjälp av en narrativkritisk analys ska jag undersöka likheter och skillnader i hur uppväckandet går till och jämföra det med andra berättelser som handlar om när döda uppväcks. LÄS MER

 2. 2. Mjölk och honung : En studie av Jesajabokens reception i Lukasevangeliet och Apostlagärningarna med fokus på det frälsningshistoriska narrativet.

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för idé- och samhällsstudier

  Författare :Charlotta Hildesjö Andersson; [2021]
  Nyckelord :Jesaja; Lukas; frälsningshistoria;

  Sammanfattning : Rubriken för denna uppsats är ”Mjölk och honung - en receptionshistorisk, komparativ studie av användningen av Jesaja i Lukas frälsningshistoriska narrativ." Den rubriken och en nyfikenhet på hur Jesaja använts, dels i sin egen tillkomsttid och dels i Lukasevangeliets och Apostlagärningarnas kontext, ledde fram till problemformuleringen som lyder: Vilken funktion har Jesaja i det frälsningshistoriska narrativet i Lukasevangeliet och Apostlagärningarna? I uppsatsen bearbetas Jesajabakgrunden gällande såväl teologi som den allmänna kontexten i korthet som senare i studien får stå i relation till Lukasevangeliet och Apostlagärningarna. LÄS MER

 3. 3. Konversion enligt Lukas och Johannes : En jämförelse av konversionsnarrativens funktion i Lukas-Apostlagärningarna och Johannes

  Master-uppsats, Enskilda Högskolan Stockholm/Teologiska högskolan Stockholm/Teologiska högskolan Stockholm

  Författare :Paulina Mark; [2020]
  Nyckelord :Gospel of John; Gospel of Luke; Act of the Apostles; conceptual metaphor theory; social identity theory; ingroup prototype; conversion; conversion narrative; Johannesevangeliet; Lukasevangeliet; Apostlagärningarna; konceptuella metaforer; konversion; omvändelse; konversionsnarrativ ; social identitet; prototyp;

  Sammanfattning : The aim of this study is to examine what kind of ingroup conversion prototypes the authors of Luke-Acts and the Gospel of John express through conversion narratives and conceptual metaphors. By analysing the works of the authors I find a range of expressions conceptualising the act or process of conversion to faith in Jesus. LÄS MER

 4. 4. Paulus – förföljare, omvändelse och apostel : En exegetisk receptionshistorisk studie av ”kristendomens andre grundare” såsom han gestaltas i Mendelssohns oratorium Paulus

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för idé- och samhällsstudier

  Författare :Susanna Venetvaara; [2018]
  Nyckelord :Apostlagärningarna Paulus förföljare omvändelse apostel Mendelssohn oratorium teologi exegetik narratologi receptionshistoria;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. ”Vad Gud har gjort rent skall inte du göra orent.” : Inkluderingen av hedningarna i den tidiga Jesusrörelsen En studie av Apg 10:1–48

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Nya testamentets exegetik

  Författare :Linnea Carlbark; [2018]
  Nyckelord :Inkludering Hedningar Jesusrörelsen Petrus Cornelius Rent Orent Apostlagärningarna;

  Sammanfattning : Litterär och historisk studie av Apostlagärningarna 10:1-48 som försöker svara på frågeställningarna: Hur presenterar Apg 10:1–48 inkluderingen av hedningar i den tidiga judiska Jesusrörelsen? Vilka problem övervinns och vilka aktörer driver igenom förändringen? Uppstatsen studerar både perikopen i sitt historiska sammanhang och genom att studera narrativet. För att närma sig texten och se vilka bibliska motiv det finns för att möjliggöra den etiskt pluralistiska religion kristendomen är idag. LÄS MER