Sökning: "Apoteket AB"

Visar resultat 1 - 5 av 65 uppsatser innehållade orden Apoteket AB.

 1. 1. Lita på mig! Eller? - En semiotisk visuell analys av Apoteket AB:s kommunikationsstrategier i relation till förtroende och trovärdighet

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för kultur och samhälle (KS)

  Författare :Maja Lindberg; [2020]
  Nyckelord :Apoteket AB; visuell retorik; semiotik; Reklamfilm; trygghet; Humor; Trovärdighet;

  Sammanfattning : År 2009 försvann apoteksmonopolet och det statligt ägda Apoteket AB fick nya konkurrenterpå marknaden. Detta har för Apoteket AB inneburit att det blivit viktigt att utmärka sig för attnå ut till sina potentiella kunder. Apoteket AB säger själva att de ska vara den mest omtycktaapoteketsaktören. LÄS MER

 2. 2. Hälsofrämjande insatser utifrån verksamhetschefens perspektiv : En kvalitativ studie inom region Västerbotten

  M1-uppsats, Umeå universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Anna Janse; [2019]
  Nyckelord :Friskvårdsinsatser; hälsofrämjande arbete; implementering; hälsa för anställda; organisationsteorier.;

  Sammanfattning : Syfte med denna studie är att undersöka hur verksamhetschefer tänker kring insatser för att främja sina anställdas hälsa. Vilka faktorer är egentligen främst i åtanke när insatser ska utformas, samt vilka former av insatser får de anställda tillgång till? Studien genomfördes genom att intervjua tre verksamhetschefer inom Region Västerbotten där två är verksamma inom landstinget och den tredje inom Apoteket AB. LÄS MER

 3. 3. PROVTAGNINGSTJÄNST : Ett pilotprojekt mellan Apoteket AB och Min Doktor

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Farmakologi

  Författare :Kamile Ceylan; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Vägen till en kunds hjärta går genom magen : på vilket sätt försöker Apoteket AB använda kampanjer för att stärka förtroende, samt hur detta tolkas av mottagarna?

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media; Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media

  Författare :Julia Gustafsson; Andrea Sjögren Karlsson; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Competition and Market-Entry Into the Swedish Pharmacy Market : A study on municipality level between 2011-2016

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Nationalekonomi

  Författare :Isak Nilsson; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Between the 1970s and 2009 the Swedish pharmacy market was characterized by a governmental monopoly with Apoteket AB as the only market-actor. By the year 2009, market reforms and re-regulations allowed private companies to enter the pharmacy market. Still, pertaining to existing regulations (e. LÄS MER