Sökning: "Apoteket"

Visar resultat 1 - 5 av 111 uppsatser innehållade ordet Apoteket.

 1. 1. Patientens informationsunderlag för ordinerade läkemedel : I vilken utsträckning använder patienter sin lista ”Mina sparade recept på apotek”

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kemi och biomedicin (KOB)

  Författare :Carolina Hjelm; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Under 2017 var det 6,6 miljoner av Sveriges befolkning som hämtade ut minst ett läkemedel från apotek. Idag blir det allt vanligare med läkemedelsbehandling både inom hemmet och inom sjukvården. Patienter som har 5 läkemedel eller fler har en ökad risk för bristande följsamhet i sin läkemedelsbehandling. LÄS MER

 2. 2. Hälsofrämjande insatser utifrån verksamhetschefens perspektiv : En kvalitativ studie inom region Västerbotten

  M1-uppsats, Umeå universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Anna Janse; [2019]
  Nyckelord :Friskvårdsinsatser; hälsofrämjande arbete; implementering; hälsa för anställda; organisationsteorier.;

  Sammanfattning : Syfte med denna studie är att undersöka hur verksamhetschefer tänker kring insatser för att främja sina anställdas hälsa. Vilka faktorer är egentligen främst i åtanke när insatser ska utformas, samt vilka former av insatser får de anställda tillgång till? Studien genomfördes genom att intervjua tre verksamhetschefer inom Region Västerbotten där två är verksamma inom landstinget och den tredje inom Apoteket AB. LÄS MER

 3. 3. Säkerhet vid val av apotek : Enkätundersökning om kunskap och uppfattningar om symboler för godkänt apotek

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kemi och biomedicin (KOB)

  Författare :Emil Bladh; [2019]
  Nyckelord :Internetapotek; E-apotek; E-handel; Illegala internetapotek; Illegala apotek; Symboler för godkända apotek; EU-symbol för apotek; Svensk-symbol för apotek; Kontrollera apotek; Online apotek; Läkemedelsverkets symbol för godkänt apotek; Europeiska kommissionens symbol för godkänt apotek; Grönt kors; LMVs symbol;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med examensarbetet var att undersöka individers kunskap om symboler för godkända apotek samt hur en sådan märkning och andra faktorer påverkar deras val av apotek ur ett säkerhetsperspektiv. Introduktion: I en kartläggning av Läkemedelsverket från 2008 hittades 51 illegala webbsidor som riktade sig till svenska apotekskunder. LÄS MER

 4. 4. Du kan vara med! (Om du gör det här) : En kritisk diskursanalys av företags användande av kommunikationsstrategier i relation till hållbarhet

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap; Högskolan i Jönköping/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Elly Billqvist; Julia Frank; [2018]
  Nyckelord :MCDA; sustainability; marketing communication; Apoteket; Ica; MCDA; hållbarhet; marknadskommunikation; Apoteket; Ica; CSR;

  Sammanfattning : Studien syftar till att få en ökad förståelse kring hur företag använder sig av kommunikationsstrategier relaterade till hållbarhet för att lyckas påverka konsumenten. Mer precist studeras Ica och Apotekets reklamfilmer då dessa företag anses vara två av de mest hållbara företagen enligt svenska konsumenter. LÄS MER

 5. 5. Design av dynamisk kundtjänstsida

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Andreas Wallin; Erik Avetisyan; Olle Djerf; [2018]
  Nyckelord :Webbdesign; FAQ; kundtjänst;

  Sammanfattning : Målet var att designa en demo till en modulär och dynamisk kundtjänstsida. Denna sida skulle lätt kunna skalas, byggas på och kopplas till andra system. Lite mer konkret så designas en hemsida åt apoteket Kronan, på uppdrag av Connectel. LÄS MER