Sökning: "Apoteksmarknaden"

Visar resultat 1 - 5 av 64 uppsatser innehållade ordet Apoteksmarknaden.

 1. 1. Hur får kunden läkemedelsinformation och rådgivning vid e-handel? : Enkätundersökning av kundens respektive farmaceutens uppfattning

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kemi och biomedicin (KOB)

  Författare :Riim Darwish Adel; [2020]
  Nyckelord :e-handel; apotek; distanshandel; online apotek.;

  Sammanfattning : I det moderna samhället används mer och mer den digitala tekniken inom olika områden. Apoteksmarknaden i Svergie har genomgått en stor förändring efter omregleringen 2009 bl.a utveckling av e-handel. Apotekens e-handel bör uppfylla läkemedelsverkets krav när det gäller patientens säkerhet och kvalitet. LÄS MER

 2. 2. EU-inträdets betydelse för om- regleringen av apoteksmarknaden

  L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Marie Nyström Gustavsson; Anna Johansson; [2020]
  Nyckelord :governance; organisationsteori; omreglering; europeisering; apoteksmarknad; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Uppsatsen behandlar omregleringen av svenska apoteksmarknaden. Problemet som undersöks är vilka förklaringar till och effekter av omregleringen som spåras utifrån governance- och organisationsteori. LÄS MER

 3. 3. Omregleringen av apoteksmarknaden och dess effekt på unga kvinnors reproduktiva hälsa. En studie av den ökade apotekstillgänglighetens påverkan på försäljningen av akut p-piller och abortsiffran.

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionen

  Författare :Hannah Almqvist; Anna Gustafsson; [2019]
  Nyckelord :tillgänglighet omreglering akut p-piller abort DiD; Business and Economics;

  Sammanfattning : Antalet aborter per 1000 svenska kvinnor i åldersgruppen 13 till 24 år har sjunkit konstant sedan 2009. Denna uppsats undersöker sambandet mellan abortantalet och omregleringen av apoteksmarknaden som påbörjades samma år. Vår hypotes om en koppling mellan dessa grundar sig i ökad tillgänglighet till akut p-piller som säljs receptfritt. LÄS MER

 4. 4. En bransch i digital förändring : En studie om e-handelns påverkan på den svenska apoteksmarknaden

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten; Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Linnea Josefsson; Sofia Tennander; [2019]
  Nyckelord :digitalisation; e-commerce; strategies; multichannel; the Swedish pharmacy market; digitalisering; e-handel; strategier; försäljningskanaler; svensk apoteksverksamhet;

  Sammanfattning : Bakgrund: Digitaliseringen har haft en stor påverkan på den svenska handeln. E-handeln har de senaste åren fått en ökad betydelse och präglas idag av stark tillväxt. Inom flera branscher har det därtill skett en kanalförflyttning från fysiskt till digitalt och en reduktion av fysiska butiker. LÄS MER

 5. 5. Hur framtidens apoteksverksamhet kan komma att se ut år 2030

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Zeineb Ubeid; [2019]
  Nyckelord :Pharmacy; Future;

  Sammanfattning : Bakgrund: Apoteksverksamheten är en verksamhet som genomgår en ständig förändring. Sedan omregleringen av apoteksmarknaden 2009 har det svenska apoteket genomgått flera förändringar som varit oförutsägbara tidigare. E-handeln har ökat, apotekens tillgänglighet har ökat och likaså har behoven. LÄS MER