Sökning: "Apple Music"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden Apple Music.

 1. 1. Musiktjänsters visuella identitet : Kvantitativ studie med inriktning på visuella element och färg

  M1-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för design

  Författare :Magnus Nordin; Lovisa Granlund; [2022]
  Nyckelord :Streamingtjänster; Visuella Element; Musik; Färgpsykologi; visuell kommunikation;

  Sammanfattning : Den visuella identiteten är en viktig del i skapandet av ett varumärke. Den är utformad för att tilltala sinnena, skapa en igenkänningsfaktor och för att förstärka det unika genom att kombinera olika element (Wheeler, 2013). LÄS MER

 2. 2. Does blockchain change the music industry in a digital era? : A perspective from copyrights and how it could equitably distribute the royalties and how it can enhance the protection of the rightsholders

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Giancarlo Jorge Giraldo Agurto; [2020]
  Nyckelord :blockchain; copyrights; music royalties;

  Sammanfattning : The digital technologies advances are growing day per day, many of them are here to give us a new perspective and help us to do many things productively and efficiently. In the last years, there is considerable debate throughout how we can implement the new technologies and how they will transform the use of intellectual property rights. LÄS MER

 3. 3. Exploring Disruptive Innovation: Case study on Multi-sided Platforms

  Magister-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Maarten Sietzema; Illipse Ines; [2019]
  Nyckelord :Disruptive innovation theory; Multi-sided platforms; Spotify; Apple Music; Napster; Business model innovation; Music Industry; Disruption; Innovation.; Disruptiv innovationsteori; omstörtande innovation; Flersidiga plattformar; Spotify; Apple Music; Napster; Affärsmodell; Musikindustri; Avbrott; Innovation.;

  Sammanfattning : Purpose - The purpose of this research is to explore disruptive innovation and to determine whether Christensen’s latest version (2015) of the disruptive innovation theory can explain the success of multisided platforms in the music industry. Thus, we analyze three cases studies based on the theory: Napster, Spotify and Apple Music. LÄS MER

 4. 4. Factors influencing the choice of brands of music services among Russian consumers

  D-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för nationalekonomi

  Författare :Kseniia Gunko; [2019]
  Nyckelord :Discrete Choice Models; Multinomial Logit; Best-Worst Scaling Method; Music Streaming Services; Brands;

  Sammanfattning : This paper examines the attitude of consumers towards music streaming services in Russia. The main goal of the research is to define the level of preferences of different features of the services and to match them to the brands present in the market. LÄS MER

 5. 5. Musikkonsumenten i igenkänning och flow

  Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Fakulteten för teknik och samhälle (TS)

  Författare :Annika Johnson; [2016]
  Nyckelord :Musikkonsument; Musik; Streaming; Streamingtjänst; Spotify; Deezer; Apple Music; Behov; Music consumer; Music; Streaming service; Needs;

  Sammanfattning : Följande studie undersöker musikkonsumenternas behov i relation till streamingtjänsterna, med utgångspunkt i det krig som pågår mellan streamingtjänsterna, samt i de tre aktuellastreamingtjänsterna Spotify, Deezer och Apple Music. Studien undersöker musikkonsumentens (tolv till 35 år gamla) omedvetna behov som musikstreamingtjänsten ska uppfylla, samt hur förhållandet ser ut mellan de här behoven och musikkonsumentens val av streamingtjänst. LÄS MER