Sökning: "Application Programming Interface"

Visar resultat 1 - 5 av 132 uppsatser innehållade orden Application Programming Interface.

 1. 1. Expanding KTH's Canvas ecosystem to support additional automated services : Automating the injection of theses and their metadata into a digital archive

  Kandidat-uppsats, KTH/Kommunikationssystem, CoS; KTH/Kommunikationssystem, CoS

  Författare :Shayan Fallahian; Konstantinos Zioris; [2020]
  Nyckelord :Canvas; Learning Management System LMS ; DiVA; Headless browser; Puppeteer; Learning tools interoperability LTI ; parsing PDF; Canvas; Lärplattform; DiVA; Headless browser; Puppeteer; Lärverktyg Interoperabilitet; behandla PDF;

  Sammanfattning : Whenever a student submits their final version of their thesis, a series of processes is triggered to finalize and archive the report. These processes are often handled in a less than efficient way which results in excessive manual labor and costs that can be prevent if automated. LÄS MER

 2. 2. Röststyrda applikationer och tillhörande arkitektur, design och utveckling

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS); KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Johan Andersson; Evan Saboo; [2019]
  Nyckelord :Voice-user Interface; Google Assistant; Programming; Digital Assistant; Architectural Pattern; Conversation Pattern; Röstgränssnitt; Google Assistant; Programmering; Digital assistent; Arkitekturmönster; Konversationsmönster;

  Sammanfattning : Röststyrning och rösttolkning är ett gränssnitt mellan användare och dator som blivit vanligare i kommersiella produkter. Gränssnittet används i digitala assistenter, det vill säga en mjukvarubaserad tjänst utformad för att hjälpa användare att utföra digitala uppgifter. LÄS MER

 3. 3. Digital Inlärningsportal: Ett mer intressant sätt att lära sig

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för matematik och datavetenskap (from 2013); Karlstads universitet/Institutionen för matematik och datavetenskap (from 2013)

  Författare :Christoffer Sundqvist; Joakim Djuvfeldt; [2019]
  Nyckelord :programutveckling; gamification; datavetenskap;

  Sammanfattning : This essay describes the implementation of a websolution where gamification is applied. The purpose of the websolution is to create a more interesting platform where the focus is education and information sharing between the company's employees. LÄS MER

 4. 4. Automatisering av aktiv lyssnare processen inom examensarbetesseminarium : En utökning av lärplattformen Canvas

  Kandidat-uppsats, KTH/Kommunikationssystem, CoS

  Författare :Karim Kuvaja Rabhi; [2019]
  Nyckelord :Canvas RESTful API; Ruby; automatization; digitalization; active listener; Canvas RESTful API; Ruby; automatisering; digitalisering; aktiv lyssnare;

  Sammanfattning : I dagsläget när studenter från Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) ska genomföra en examensarbetspresentation ska det finnas aktiva lyssnare på plats. Aktiva lyssnare är andra studenter som också utför examensarbeten och som lyssnar på presentationen och ställer frågor. LÄS MER

 5. 5. Web Based Cloud Interaction and Visualization of Air Pollution Data

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Melodi Nergis Damirag; [2019]
  Nyckelord :Internet of Things; Green IoT; environmental sensing; air quality monitoring; data visualization; cloud computing; wireless sensor network; application programming interface;

  Sammanfattning : According to World Health Organization, around 7 million people die every year due to diseases caused by air pollution. With the improvements in Internet of Things in the recent years, environmental sensing systems has started to gain importance. LÄS MER