Sökning: "Application Programming Interface"

Visar resultat 1 - 5 av 139 uppsatser innehållade orden Application Programming Interface.

 1. 1. Röststyrda applikationer och tillhörande arkitektur, design och utveckling

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS); KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Johan Andersson; Evan Saboo; [2019]
  Nyckelord :Voice-user Interface; Google Assistant; Programming; Digital Assistant; Architectural Pattern; Conversation Pattern; Röstgränssnitt; Google Assistant; Programmering; Digital assistent; Arkitekturmönster; Konversationsmönster;

  Sammanfattning : Röststyrning och rösttolkning är ett gränssnitt mellan användare och dator som blivit vanligare i kommersiella produkter. Gränssnittet används i digitala assistenter, det vill säga en mjukvarubaserad tjänst utformad för att hjälpa användare att utföra digitala uppgifter. LÄS MER

 2. 2. Automatisering av aktiv lyssnare processen inom examensarbetesseminarium : En utökning av lärplattformen Canvas

  Kandidat-uppsats, KTH/Kommunikationssystem, CoS

  Författare :Karim Kuvaja Rabhi; [2019]
  Nyckelord :Canvas RESTful API; Ruby; automatization; digitalization; active listener; Canvas RESTful API; Ruby; automatisering; digitalisering; aktiv lyssnare;

  Sammanfattning : I dagsläget när studenter från Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) ska genomföra en examensarbetspresentation ska det finnas aktiva lyssnare på plats. Aktiva lyssnare är andra studenter som också utför examensarbeten och som lyssnar på presentationen och ställer frågor. LÄS MER

 3. 3. Autonoma drönare : modifiering av belöningsfunktionen i airsim

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Elvir Dzeko; Markus Carlsson; [2018]
  Nyckelord :Autonomous; drones; dqn; reinforcement learning; neural network; AirSim; Autonom; drönare; AirSim; reinforcement learning; neuronnät;

  Sammanfattning : Inom det heta forskningsområdet med självflygande drönare sker det en kontinuerlig utveckling både inom forskningen och inom industrin. Det finns flera forskningsproblem kring autonoma fordon, inklusive autonom styrning av drönare. Ett intressant spår för autonom styrning av drönare, är via deep reinforcement learning, dvs. LÄS MER

 4. 4. Analysis of autonomous flight algorithms for an unmanned aerial vehicle

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för fysik

  Författare :Mattias Sjöberg; [2018]
  Nyckelord :UAV; SLAM; Split-And-Merge; APFA; V-REP; Inverse dynamics; FBLC; EKF;

  Sammanfattning : Unmanned Aerial Vehicles (UAV) have been heavily studied in the past decade, where autonomous flights have been a popular subject. More complex applications have led to higher requirements on the autonomous flight algorithms and the absence of performance data complicates the selection of what algorithm to use for various applications. LÄS MER

 5. 5. An Application of the Continuous Wavelet Transform to Financial Time Series

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för elektro- och informationsteknik

  Författare :Klas Eliasson; [2018]
  Nyckelord :Wavelets; Continuous Wavelet Transform; CWT; Financial Time Series; Currency Trading; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Wavelet theory, which shares fundamental concepts with windowed Fourier analysis, introduces the notion of scale in an effort to aid in joint time-frequency analysis. Having century-old roots, much of the essential research on the subject of wavelets was conducted during the 1970s and 1980s. LÄS MER