Sökning: "Applied linguistics"

Visar resultat 1 - 5 av 79 uppsatser innehållade orden Applied linguistics.

 1. 1. Contact-induced change and variation in Middle English morphology : A case study on get

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Engelska institutionen

  Författare :Johanna Åberg; [2021]
  Nyckelord :Language contact; Language change; Middle English; Old Norse; Cognitive linguistics; Old English.;

  Sammanfattning : The present study explores the role of interlingual identification in contact between speakers of Old Norse and Old English. The study focuses on the word get as it occurred throughout a selection of texts in the Middle English period. LÄS MER

 2. 2. Structural and Functional Analysis of Lexical Bundles in Music Research Articles : A Corpus-Based Approach

  Magister-uppsats, Högskolan Dalarna/Institutionen för språk, litteratur och lärande

  Författare :Elena Novella Savelyeva; [2021]
  Nyckelord :formulaic language; lexical bundles; research articles; music; musicology; Corpus linguistics;

  Sammanfattning : Applied linguistics has lately been seen in studies of formulaicity of language operating through recurrent word combinations. The present study deals with one type of word combinations, namely lexical bundles (LBs), which are defined as a sequence of three or more words that frequently co-occur in a particular register (Biber et al., 1999). LÄS MER

 3. 3. “Petra, den lugna och behärskade...” : Den stilistiska gestaltningen av Petra von Pahlen som kvinnlig huvudkaraktär i Agnes von Krusenstjernas roman Den blå rullgardinen.

  Magister-uppsats, Stockholms universitet/Svenska/Nordiska språk

  Författare :Helena Svärd; [2021]
  Nyckelord :Literary stylistics; Den blå rullgardinen; Agnes von Krusenstjerna; Petra von Pahlen; narrative perspective; focalisation; systemic-functional grammar; transitivity analysis; feminist linguistics;

  Sammanfattning : This study examines the female protagonist Petra von Pahlen in Agnes von Krusenstjerna’s novel Den blå rullgardinen (The blue blind). The aim of the study is to make a stylistic examination of narrative perspective, relations, and agency in several text passages from the novel, to find out how the language of the text shapes Petra von Pahlen as a female character. LÄS MER

 4. 4. Skådespelaren: Språk och emotioner

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Högskolan för scen och musik

  Författare :Silan Maria Budak Rasch; [2020-05-07]
  Nyckelord :språk; emotioner; känslor; modersmål; flerspråkig; identitet; skådespelare; inlevelse; uttrycksförmåga; gestaltning; mångkultur; scenkonst; språkforskning; emotionsforskning; Jean-Marc Dewaele; Morten Vang Simonsen; Minni Katina Mertens; Waseem Qashlan;

  Sammanfattning : I mitt arbete har jag valt att undersöka hur skådespelare ser på kopplingen mellan språk ochemotioner samt jämfört några strategier som används för att öka sin uttrycksförmåga på ettovant eller främmande språk. Jag har intervjuat ett antal skådespelare som spelar på ett annatspråk än deras modersmål och professor of Applied Linguistics and Multilingualism atBirkbeck University Jean-Marc Dewaele. LÄS MER

 5. 5. Metaphors of populists – A cognitive linguistic study of conceptual metaphors in political speeches by Donald J. Trump and Nigel Farage

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för språkstudier

  Författare :Peter Warell; [2020]
  Nyckelord :Cognitive linguistics; metaphors; conceptual metaphors; source domain; target domain; MIP; politic speech; Donald Trump; Nigel Farage; populist; populism.;

  Sammanfattning : The purpose of this thesis is to explore the use of conceptual metaphors in political speeches by Donald Trump and Nigel Farage. Conceptual metaphor theory is applied as the framework for the study. Metaphorical linguistic expressions are identified with help of the method Metaphor Identification Procedure (MIP). LÄS MER