Sökning: "Applied nutrition"

Visar resultat 1 - 5 av 78 uppsatser innehållade orden Applied nutrition.

 1. 1. Does an increased intake of dietary proteins lead to improvements in perceptions of appetite in people with obesity during a period of calorie restriction?

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för medicin

  Författare :Alexander Hidén; Daniel Karevi; [2021-08-06]
  Nyckelord :Systematic review; Protein; Obesity; Satiation; Appetite; Systematisk översiktsartikel; Protein; Fetma; Mättnad; Aptit;

  Sammanfattning : SammanfattningTitel: Leder ett högre proteinintag till förbättrade aptitrelaterade känslor hos obesa personer under en period av kalorirestriktion?Författare: Alexander Hidén, Daniel KareviHandledare: Therese KarlssonExaminator: Sofia KlingbergLinje: Dietistprogrammet, 180/240 hpTyp av arbete: Självständigt arbete i klinisk nutrition, 15 hpDatum: 2021-04-01Bakgrund: Övervikt och fetma är en växande pandemi på global skala. Protein har länge ansetts ge positiv effekt på mättnad och aptit, vilket, om använt, skulle kunna leda till en mer effektiv viktminskningsbehandling hos överviktiga och obesa. LÄS MER

 2. 2. Alkaline Protein Extraction of Oat Bran and Oat Endosperm Flour - the Effect of pH during Extraction and Precipitation

  Master-uppsats, Lunds universitet/Livsmedelsteknik och nutrition (master)

  Författare :Bella Nielsen; Alva Rodhe; [2021]
  Nyckelord :Oats; Protein; Alkaline extraction; Protein extraction; Plant-based proteins; Oat protein; Oat bran; Oat endosperm; Iso-electric precipitation; Food engineering; Technology and Engineering; Agriculture and Food Sciences;

  Sammanfattning : An increased understanding of the negative impacts of animal-based proteins, on both environment and health, has led to a rise in the demand for plant-based proteins. To meet the demands, conventional crops must be efficiently utilized. LÄS MER

 3. 3. The effectivity of vacuum impregnation with glycerol and secondary metabolites on electroporated arugula leaves to improve freezing stability.

  Master-uppsats, Lunds universitet/Livsmedelsteknik och nutrition (master)

  Författare :Oscar de Kuijer; [2021]
  Nyckelord :Pulsed electric field PEF; Arugula; Electroporation; Secondary metabolites; Glycerol; Food engineering; Livsmedelsteknik; Technology and Engineering; Agriculture and Food Sciences;

  Sammanfattning : Freeze damage is a common issue in many food items. The cellular dehydration caused by freezing can be prevented through addition of a cryoprotectant. Research has shown that it is possible to improve the freezing tolerance of plant materials by addition of cryoprotectants, which forms hydrogen bonds with water molecules. LÄS MER

 4. 4. Upplevelse av rekommenderad kosthållning vid diabetes typ 2 : en litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal Bräcke högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Ali Abdullah; David Briese; [2021]
  Nyckelord :Diabetes type 2; Experience; Diet; Diabetes typ 2; Erfarenhet; Kost;

  Sammanfattning : Bakgrund: Diabetes är en folksjukdom som ökar i världen. Behandlingen för diabetes kan vara både medicinsk och livsstilsförändringar, till exempel som fysisk aktivitet och en hälsosammare kost. Kosten har en stor betydelse när det kommer till behandlingen av diabetes. LÄS MER

 5. 5. An Upcoming Threat to Public Health: A case study on obesity and the structural challenges present in Indonesia

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Sociologi

  Författare :Michelle Wasserman; [2021]
  Nyckelord :Obesity; Nutritional health; Indonesia; Public health; Socio-ecological model; Social Sciences;

  Sammanfattning : Obesity rates have been increasing at an alarming pace across the globe however, little has been done to address the issue even in high income countries. To further problematize this issue, many researchers and public health officials have conceptualized obesity as being individually based, rather than analyzing it from a structural perspective. LÄS MER