Sökning: "Applikation"

Visar resultat 1 - 5 av 1411 uppsatser innehållade ordet Applikation.

 1. 1. ”Mår du bra eller dåligt?” En kvalitativ intervjustudie om barns upplevelse av att skatta sitt illamående med hjälp av det digitala verktyget PicPecc

  Magister-uppsats,

  Författare :Linda Esplana; Malin Olsson; [2021-04-23]
  Nyckelord :Barn; barncancer; barnets perspektiv; digitalt hjälpmedel; illamående; kvalitativ studie; personcentrerad vård; skattning;

  Sammanfattning : Background: Research on childhood cancer has done great progress over the last years. The result of this, has been improved treatment that is more intensive. Due to the new treatment children often experience different symptoms. The most common treatment related symptoms are nausea, fatigue, pain and hair loss. LÄS MER

 2. 2. Quantum Portfolio Optimization : a Multi-Level Perspective Study of the Swedish Fund Management Industry

  Master-uppsats, KTH/Industriell ekonomi och organisation (Inst.); KTH/Industriell ekonomi och organisation (Inst.)

  Författare :Olle Malmberg; Joakim Wellenstam; [2021]
  Nyckelord :Quantum computers; portfolio optimization; multi-level perspective; technological transition; finance; socio-technical; Kvantdatorer; portföljoptimering; multi-level perspective; teknisk omvandling; finans; socio-teknisk;

  Sammanfattning : In recent years, quantum computers have achieved new levels of sophistication and are by some estimates only a few years from being used in production. A growing body of literature points toward their potential uses within various industries, with the finance industry identified as exceptionally full of prospective applications. LÄS MER

 3. 3. Feasibility study on Thermal Anemometry at LWR conditions

  Master-uppsats, KTH/Fysik

  Författare :Abishek Baskar; [2021]
  Nyckelord :Nuclear Enginnering; Thermal-Hydraulics; Instrumentation; Material technology; Fluid Dynamics. Light water reactors;

  Sammanfattning : Dryout and Departure from Nucleate boiling (DNB) are utmost thermal-hydraulic concerns for the safety of LWRs. The behavior of two-phase flows at these conditions is still not fully understood. There is at least a need for a good local velocity and void fraction database at these conditions. LÄS MER

 4. 4. Create React App vs NextJS : A comparison of two ReactJS based web application frameworks

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för informationssystem och –teknologi

  Författare :Jens Johansson; [2021]
  Nyckelord :Create React App; NextJS; Continuous Integration; Continuous Delivery;

  Sammanfattning : Webbapplikationer bygger på många olika webbramar och utvecklare har en mängd olika webbramverk att välja mellan när de utvecklar en webbapplikation. Två populära webbramverk som finns på marknaden är NextJS och Create React App (CRA). Varje ramverk har sina egna för- och nackdelar i olika perspektiv. LÄS MER

 5. 5. User Application Development For CANLoRa

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för informationsteknologi; Högskolan i Halmstad/Akademin för informationsteknologi

  Författare :Linnéa Olsson; Markus Rydeberg; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Wireless communication is becoming more common today. In all industries, there is a great interest in shifting from wired communication to wireless communication. Thus, technologies that enable wireless data transmission are becoming more suitable in the industry. LÄS MER