Sökning: "Appropriate Decision material"

Visar resultat 1 - 5 av 47 uppsatser innehållade orden Appropriate Decision material.

 1. 1. Knowledge and Implementation of Climate Change Adaptation in the Infrastructure Sector in Nunavut, Canada

  Master-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för Riskhantering och Samhällssäkerhet

  Författare :Timothy Giger; Kelly Ramsauer; [2019]
  Nyckelord :Nunavut; Arctic; Climate Change Adaptation; Infrastructure; Knowledge; Implementation; Policy; Climate-Sensitive Infrastructure; Social Sciences;

  Sammanfattning : The Arctic is at the forefront of climate change and is considered to be the most at risk, warming at twice the rate of the global annual average. The environment and its inhabitants are and will be subjected to deep transformational shifts, with changes in temperature and climate having potentially worldwide repercussions. LÄS MER

 2. 2. Onlineleverantörers ansvar för användaruppladdat material genom överföring till allmänheten - med särskilt beaktande av Ziggo-avgörandet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Jacob Strindlöv; [2019]
  Nyckelord :Online content-sharing service providers; onlineleverantörer; Infosoc; överföring till allmänheten; Law and Political Science;

  Sammanfattning : I mars 2019 röstade EU-parlamentet igenom Direktivet om upphovsrätt på den digitala inre marknaden (”DSM-direktivet”) som medför förändringar i ansvarsstrukturen för upphovsrättsliga intrång på nätet. Direktivets kanske mest kontroversiella artikel är art 17 som behandlar ansvar för särskilda internetplattformar, så kallade ”onlineleverantörer av delningstjänster för innehåll” (”onlineleverantörer”). LÄS MER

 3. 3. Från kampanj till givakt : En intervjustudie om kommunikationens roll för en jämställd försvarsmakt

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för geografi, medier och kommunikation (from 2013); Karlstads universitet/Institutionen för geografi, medier och kommunikation (from 2013)

  Författare :Jonathan Strandlund; Sofie Grahn; [2019]
  Nyckelord :The Armed Forces; the Recruiting Authority; military service; communication; gender equality; stereotypes; framing; Försvarsmakten; Rekryteringsmyndigheten; värnplikt; kommunikation; jämställdhet; stereotyper; gestaltning;

  Sammanfattning : In 2017 the Swedish government decided that the defense should be based on both volunteerism and duty. The military service had then been dormant since 2010 and built entirely on volunteerism. From this political decision, the duty is now gender neutral, which means that the same opportunities and obligations apply to both men and women. LÄS MER

 4. 4. Decision support model for selecting additive or subtractive manufacturing

  M1-uppsats, Högskolan i Gävle/Maskinteknik; Högskolan i Gävle/Maskinteknik

  Författare :Wedlund Madeleine; Bergman Jonathan; [2018]
  Nyckelord :additive manufacturing; 3D printing; cost estimation model; decision support model; machining; additiv tillverkning; 3D printing; beräkningsmodell; beslutstödjande modell; skärande bearbetning;

  Sammanfattning : Additive manufacturing (AM), or 3D printing, is a manufacturing method where components are produced by successively adding material to the product layer by layer, unlike traditional machining where material is subtracted from a workpiece. There are advantages and disadvantages with both methods and it can be a complex problem to determine when one method is preferable to the other. LÄS MER

 5. 5. Improving Software-as-a-Service Sales by Managing the Knowledge of Change Agents : A Case Study of an IT-company in a Servitization Transition

  Master-uppsats, KTH/Industriell ekonomi och organisation (Inst.); KTH/Industriell ekonomi och organisation (Inst.)

  Författare :KRISTOFFER BIRGERSSON; PHILIP GRANATH; [2018]
  Nyckelord :Servitization; Cloud Computing; Software-as-a-Service; Sales; Knowledge Management; Diffusion of Innovations; Change Agents; Codification Strategy; Tjänstefiering; Software-as-a-Service; Molntjänster; Sälj; Kunskapshantering; Innovation; Förändringsagenter; Kodifieringsstrategi;

  Sammanfattning : Servitization describes the trend amongst companies of supplementing tangible product offerings with services. A case in point is the cloud computing which represents a paradigm shift of servitization in the IT industry as it allows physical products to be delivered entirely remotely as a service. LÄS MER