Sökning: "April Andersson"

Visar resultat 1 - 5 av 49 uppsatser innehållade orden April Andersson.

 1. 1. Flygskattens välfärdseffekter : En analys av flygskattens välfärdseffekter på inrikes flygresor i Sverige

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Nationalekonomi; Linköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Jesper Andersson; [2021]
  Nyckelord :Welfare effects; Aviation tax; Substitutes; Carbon dioxide; Välfärdseffekt; Flygskatt; Substitut; Koldioxid;

  Sammanfattning : Sverige införde den 1 april 2018 en flygskatt, på 60 kr inrikes, för att sänka flygplanens miljöpåverkan. Syftet med denna studie var att estimera välfärdseffekterna av denna skatt, med 2017 och 2019 som jämförelseår med data från både Trafikanalys och tidigare studier. LÄS MER

 2. 2. Julfirande i en pandemitid : En kvalitativ studie om hur församlingar och pastorat inom Svenskakyrkan i Värmland planerar och genomför julfirandet under en pandemi

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Fredrik Andersson; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The purpose of the study is to see how congregations and pastorates within the Church ofSweden in Värmland adapt their activities to be able to carry out a Christmas celebration andstill meet the requirements of the social distancing. The study also intends to see howpreparations and implementation differ between Easter and the Christmas celebrations duringa pandemic. LÄS MER

 3. 3. Barn i Instagramflödet : En kvalitativ studie om föräldrars ställningstaganden till barn som exponeras i marknadsföring av influencers

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF)

  Författare :Kajsa Albinsson; Emma Andersson; Therese Oscarsson; [2021]
  Nyckelord :Marketing ethics; moral identity; child advertising; sharenting; social media; influencer marketing; social media influencer; influencer endorsment; celebrity endorsment; storytelling;

  Sammanfattning : Frankrike är det första landet i världen att ta ställning till barns exponering i marknadsföring. I april år 2021 tillträdde den världsunika lagen som ska skydda barn från att utnyttjas av andra parter i marknadsföringssammanhang. LÄS MER

 4. 4. Effekten av måltidsfrekvens på HbA1c fasteplasmaglukos hos vuxna vid typ 2-diabetes En systematisk översiktsartikel

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för medicin

  Författare :André Hesselink; Ida Andersson; [2020-07-02]
  Nyckelord :Typ 2 diabetes mellitus; måltidsordning; HbA1c; glukos; Type 2 diabetes; meal-timing; HbA1c; glucose;

  Sammanfattning : SammanfattningTitel: Effekten av måltidsfrekvens på HbA1c och fasteplasmaglukos hosvuxna vid typ 2-diabetes - En systematisk översiktsartikelFörfattare: Ida Andersson och André HesselinkHandledare: Heléne Bertéus ForslundExaminator: Jenny van OdijkLinje: Dietistprogrammet, 180/240 hpTyp av arbete: Självständigt arbete i klinisk nutrition, 15 hpDatum: 2020-04-01Bakgrund: Idag lever fler än 463 miljoner med diabetes, ca 90% utgörs av typ 2-diabetesmellitus (T2DM). Översiktligt behandlingsmål vid T2DM är att förhindra och försenadiabeteskomplikationer. LÄS MER

 5. 5. Den svenska flygskatten - Huruvida införandet av skatten har minskat antalet flygresor

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för nationalekonomi med statistik

  Författare :Malin Andersson; Stina Ströby; [2020-02-10]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : I april 2018 infördes en punktskatt för alla flygresor som avgår från Sverige i syfte att minska antalet flygresor och negativa klimateffekter. Denna rapport ämnar att studera huruvida antalet flygresor statistiskt sett har minskat efter skattens införande Data om antalet flygresor för respektive månad och till vilken destination studeras på månatlig basis från april 2017 till mars 2019, alltså studeras ett år utan skatt och ett år med skatt. LÄS MER