Sökning: "April Berglund"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden April Berglund.

 1. 1. Rening av spolvatten i dynasandfilter

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Isabelle Bjelkenfors; [2017]
  Nyckelord :Vattenrening; Dynasandfilter; Spolvatten; Fällning;

  Sammanfattning : Detta arbete är ett obligatoriskt moment på 15hp i min utbildning till kemiingenjör tillämpad bioteknik vid Högskolan i Borås. Arbetet innebär ett pilotförsök vid Mölndals vattenverk. Försöket går ut på att rena spolvatten från dynasandfilter som är en förutsättning till att vattnet ska kunna återvinnas i processen. LÄS MER

 2. 2. Interspecifik konkurrens mellan kålrot och vårkorn

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Crop Production Ecology

  Författare :Anna Pers Berglund; [2012]
  Nyckelord :konkurrens; kålrot; vårkorn; ljus; kväve;

  Sammanfattning : Konkurrens mellan växter uppstår när deras gemensamma behov av resurser är större än tillgången. Man talar om olika typer av konkurrens, exempelvis den intraspecifika som uppstår mellan individer av samma art och den interspecifika konkurrensen mellan indivi-der från olika arter. LÄS MER