Sökning: "April Gustavsson"

Visar resultat 1 - 5 av 12 uppsatser innehållade orden April Gustavsson.

 1. 1. Att studera som dyslektiker - en pedagogisk studie om hur studenter med dyslexi upplever bemötande inom högre utbildning

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Pedagogik

  Författare :Aksin Kartal; Jenny Modén; [2019]
  Nyckelord :Social Sciences;

  Sammanfattning : Eftersom vi idag lever i ett kunskapssamhälle är det viktigt med utbildning för att medborgarna ska kunna bidra till samhällsutvecklingen. Eriksson Gustavsson (2011) talar inom dyslexiforskning om att studenter med dyslexi i högre utbildning blir dåligt bemötta på grund av sin diagnos. LÄS MER

 2. 2. "Asså is this actually happening jag får ju stress" : Om kodväxling på YouTube

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Josefine Gustavsson; [2018]
  Nyckelord :kodväxling; tvåspråkighet; engelska; svenska; YouTube; vloggar; videobloggar; kodväxlingsfunktioner;

  Sammanfattning : I denna uppsats undersöks svensk-engelsk kodväxling i vloggar publicerade på videoplattformen YouTube mellan november 2017 och april 2018. Syftet är att undersöka kodväxlingarnas struktur, funktion och interna skillnader mellan olika youtubers. LÄS MER

 3. 3. Inte millennial, men... : En kvalitativ studie om svensk press porträttering av millenniegenerationen

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Medier ljudteknik och upplevelseproduktion och teater; Luleå tekniska universitet/Medier ljudteknik och upplevelseproduktion och teater

  Författare :Valerie Kaspersen; Björn Gustavsson; [2017]
  Nyckelord :Journalism; critical discorse analysis; representation; millennials; Aftonbladet; Dagens Nyheter; framing; representation;

  Sammanfattning : Millennials are often portrayed negatively. To better understand the role news media in perpetuating stereotypes about the generation, we surveyed articles from Sweden’s two major newspapers, Aftonbladet and Dagens Nyheter. Nineteen articles, published between January 2016 to April of 2017, were included in the sample. LÄS MER

 4. 4. Kalkningseffekter på plankton : ett mesokosmexperiment i den kalkrika sjön Tåkern

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Biologi

  Författare :Maria Gustavsson; [2015]
  Nyckelord :Liming; phosphorus; phytoplankton; zooplankton; eutrophication; Kalkning; fosfor; fytoplankton; zooplankton; övergödning;

  Sammanfattning : One of today's major environmental issues is algal blooms linked to eutrophication of lakes and oceans. That is a result of anthropogenic influence with nutrient loads (including phosphorus) from agriculture and industry, which benefits primary production (phytoplankton). LÄS MER

 5. 5. Web Scale Discovery Systems and Library Instruction : A qualitative study of instruction librarians‟ practices and their perceptions of discovery systems‟, impact on students‟ information literacy at three university libraries

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Josefine Gustavsson; April Karlsson; [2015]
  Nyckelord :discovery; web scale; användarundervisning; informationssökning; informationskompetens; universitetsbibliotek; kvalitativa intervjuer;

  Sammanfattning : The purpose of this thesis is to examine how instruction librarians‟ perceptions of web scale discovery services and their perceptions of the impact of web scale discovery on students‟ information literacy are reflected in their instruction practices in academic libraries. This study addresses how instruction librarians generally perceive WSDS and students‟ information literacy as well as how instruction librarians conduct their instruction sessions. LÄS MER